“Ambassade Frankrijk was grote ramp en misstap regering Bouterse”

Ambassade Frankrijk was grote ramp en misstap regering Bouterse“Na vier jaar bekoelde relatie heeft de regering gemeend de eerste stap te zetten tot herstel van de relatie tussen Suriname en Nederland. Dit na verspilling van bijkans 6 miljoen euro’s voor het opzetten van een ambassade in Frankrijk die de grootste ramp en buitenlandse misstap van de regering Bouterse is geweest. Suriname dacht met een dorpspolitiekgedachte het buitenlands beleid te willen bepalen met Europa door Nederland te negeren”, zegt Chandrikapersad Santokhi van de VHP.
Frankrijk moest Europapoort worden
Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken (Buza) zei in 2011 nog: “ De belangen van Suriname binnen ACP, WTO en EU zullen via Parijs worden bestuurd en daarom is het goed dat er nu een ambassade komt in dat land. We zitten hierdoor dichter bij de regering van Frankrijk, waardoor wij een sterke gemeenschappelijke samenwerking kunnen ontwikkelen op vooral de economische sectoren. Frans-Guyana is geen kolonie van Frankrijk maar een gebiedsdeel en ligt naast ons. We hebben een vertegenwoordiging in Saint Laurent, een consulaat in Cayenne en nu om de keten te sluiten vanuit het politieke aspect een ambassade in Parijs”. Echter ziet Santokhi na drie jaar nog steeds geen rendement. Het pand in Parijs werd in april 2013 gesloten. De regering had ruim vijf miljoen euro gestort voor de aankoop van het pand in Parijs aan de Rue Du Ranelagh 94. Daarnaast zou de eigenaar een rekening van ruim 400.000 euro aan bijkomende kosten hebben gepresenteerd. De regering was het daar niet mee eens en draalde met de betaling van dit bedrag.
Regering is laat
Santokhi: “Het is de grootste ramp. Een paar individuen zijn ervan rijk geworden. Dit was één van de misstappen in het buitenlands beleid”. Volgens Santokhi is er geen rekening mee gehouden dat Nederland en Frankrijk heel goede bondgenoten zijn en samen deel uitmaken van de Europese Unie. “De anationale houding heeft het land heel veel geld gekost.” De stap om de relatie te herstellen is goed, maar volgens de politicus laat. Hiermee heeft de regering duidelijk gemaakt dat zij niet geïnteresseerd is in een land “waar er meer dan 380.000 van je Surinamers woonachtig zijn, terwijl men voorstander is van een diasporabeleid”. “Terwijl men dit zegt, negeert men dat land. Om persoonlijke redenen zijn staatsmiddelen, volksmiddelen en gelden waarmee je ontwikkeling tot stand kon brengen, aangewend om een dure ambassade op te zetten in Parijs, alleen maar om Nederland te negeren en te laten zien dat je ze niet nodig hebt om met Europa samen te werken. Die ambassade heeft niets opgeleverd, het heeft ons alleen geld gekost en hangt er nog een geurtje aan de aankoop, omdat er meer betaald is dan de taxatiewaarde.”
Restantmiddelen
“In die vier jaren kon de regering de restantverdragsmiddelen hebben aangesproken om vele grote projecten van de grond te krijgen. Deze middelen zijn niet aangewend, maar uit eigen besparingen zijn Nederlandse bedrijven, waaronder KMPG, Ballast Nedam en allerlei dure Nederlandse consultants betaald, terwijl juist die bedrijven betaald zouden kunnen worden met de restantmiddelen met een aangepaste bestemming. Puur om eigen persoonlijk belang zijn er verkeerde keuzes gemaakt en is het Surinaams volk gedwongen om in vijandschap te leven met Nederland, terwijl het broedervolkeren zijn.” De VHP heeft vanaf het begin aangegeven zich niet in dit beleid van de regering te kunnen terugvinden. Dit is de reden waarom de partijleider vaker zou afreizen naar voornamelijk Nederland om te werken aan herstel van de relatie. “Zowel op ambtelijk als regeringsniveau zijn er onlangs gesprekken gevoerd”, zegt Santokhi verder. De VHP heeft een uitgewerkt, integraal diasporabeleid dat zij ook ter beschikking gesteld heeft aan president Bouterse en de DNA-voorzitter. “Met dit document is er niets gedaan. De partij is voorstander van een integraal diasporabeleid, omdat het slechts introduceren van een PSA-document een fractie is van een nog door deze regering te ontwikkelen integraal beleid. Er moet gewerkt worden aan zaken zoals nationaliteit, pensioen, dubbele belasting en verzekeringen die de implementatie van een integraal diasporabeleid stagneren.” De VHP heeft reeds een diasporastrategie ontwikkeld die ze na mei 2015 uitgevoerd wil hebben.
DM

error: Kopiëren mag niet!