Pokie: ‘Vrouwen moeten zich hun posities toe-eigenen’

Pokie vrouwen moetn zich hun posities toeeigenenParlementariër Diana Pokie is van mening dat vrouwen moeten blijven studeren, hard moeten werken en offers moeten brengen om zich zo een toppositie toe te kunnen eigenen. Dit zegt zij naar aanleiding van het tweede ‘Ook zij’ debat, onder leiding van Karin Refos, welke op 26 september 2014 in Tori Oso gehouden zal worden. Het streven van de organisatie van het project ‘Meer Vrouwelijk Leiderschap in 2015’, waarvan dit debat onderdeel is, is het bewustmaken van de samenleving over de belangrijkheid van vrouwen in de top en het stimuleren van vrouwen in leidinggevende functies. Pokie gelooft niet dat vrouwen op korte termijn reeds goed vertegenwoordigd zullen zijn of de top zullen bereiken in politieke functies.
‘Tot op dit moment is er geen enkele politieke partij met een vrouwelijke voorzitter. Er wordt binnen partijen ook niet echt eraan gewerkt om meer vrouwen in de top te krijgen’, meent Pokie. ‘Natuurlijk zijn er goede voorbeelden van vrouwelijke leiders in de Surinaamse politiek, zoals Jennifer Simons en Ruth Wijdenbosch, die tonen dat zij niet onderdoen voor de mannen, maar om meer te bereiken zou er eerst draagvlak bij de mannen moeten worden gezocht. ‘Dit zal ook niet direct gebeuren maar van de geboorte af, bij de opvoeding. Hier al moeten jongens bewust gemaakt worden dat mannen en vrouwen samen moeten werken om de maatschappij tot ontwikkeling te brengen. Van nature hebben vrouwen toch een aantal zaken tegen zich waar je weinig tegen kan doen, zoals het feit dat zij kinderen dragen, hetgeen hun normaal functioneren in die periode kan beïnvloeden. Hierdoor hebben mannen weer een voorsprong.’
Pokie vindt wel dat het project ‘Meer Vrouwelijk Leiderschap in 2015’ een heel goed begin is en zij ondersteunt dit initiatief dan ook ten volle. ‘De meeste mannen zien genderbeleid als een strijd tegen mannen. Tijdens de bewustwordingscampagnes moet getracht worden hen ervan te overtuigen dat het geen strijd is, maar gewoon een kwestie van ‘the right woman or man on the right place’. Natuurlijk moet een vrouw de politiek eerst aantrekkelijk vinden en er actief in participeren. De meeste mannen hebben als argument dat een vrouw eerst ervaring moet hebben voordat ze in een topfunctie kan komen, maar dan vraag ik me wel af of zij dan met ervaring geboren worden. Daarom meen ik dat zaken niet op een dag gecorrigeerd kunnen worden. Als het streven van de organisatie van het project 30 % vrouwen in de politiek is en ze halen 20%, dan is het al een heel goed begin’, aldus de politica.

error: Kopiëren mag niet!