Huidige politici niet in staat economische ontwikkeling te brengen

‘Het gros van de politici in Suriname heeft geen kaas gegeten van politiek en economie en hoe deze twee begrippen in te zetten om de natie te ontwikkelen. Dat politici burgers ervan trachten te overtuigen op hen te stemmen, is prima. Beloften en verkiezingen horen bij elkaar. In verkiezingstijd vertellen politici wat zij de komende jaren proberen te realiseren, hoe zij dat willen doen en waar zij zich voor willen inzetten. Zij doen dat echter in de wetenschap dat zij niet in staat zullen zijn om een fractie uit het eigen programma te realiseren. Politici hebben weinig tot geen inzicht in politieke economie en dit is de reden waarom regeringen niet in staan zijn dit land tot ontwikkeling te brengen’, redeneert ingenieur Richard Kalloe. Hij zegt enkele jaren terug politieke partijen te hebben benaderd om een training over politieke economie te verzorgen voor hun kaderleden. Politici moeten op de hoogte zijn van de internationale ontwikkeling, zij moeten weten wat er op deze aarde gebeurt en waar wij naar toe gaan. De noodzaak voor politieke scholing is er, alleen ziet men dat niet in. Kalloe zegt geen reactie te hebben ontvangen van de politieke organisaties.
Een aantal politieke partijen heeft minimaal een regeerperiode in de regering gezeten. Met of zonder ontwikkelingshulp hebben de leiders de gelegenheid om het land tot ontwikkeling te brengen. Kalloe is niet onder de indruk van wat is verzet sinds de onafhankelijkheid. ‘Wij hadden als land veel verder moeten zijn. Wij hebben te doen met regeringen die halsstarrig vasthouden aan een bepaald beleid, zelfzuchtige regeerders, regeringen die niet openstaan voor kritiek en ook nog geen visie hebben over de ontwikkelingsrichting van het land. Er worden personen geplaatst op posten die onderontwikkeld zijn en geen brede visie hebben over internationale politieke en economische ontwikkelingen. Er zijn voldoende financiële middelen, men heeft mandaat gehad van het volk en dan nog kan men niet presteren.’ Het is volgens Kalloe misschien de tijd dat de kiezers stemmen op nieuwkomers binnen de politiek. “Mensen hebben gedacht dat als ze macht en geld hebben, ze het land kunnen ontwikkelen. Ze kunnen niet eens een aantal zaken goed beoordelen. Er zijn miljarden weggegooid aan ontwikkelingshulp.”
DM

error: Kopiëren mag niet!