Governor Hoefdraad: ’We hebben alles omvattend strategisch plan voor komende jaren’

‘De monetaire autoriteit van Suriname en de toezichthouder van haar financieel systeem, de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is de belangrijke drijvende kracht achter de groei van het land’ staat in de Washington Times. ’De CBvS ziet stabiliteitgerichte hervormingen als inherent voor een economie die steeds meer verweven raakt met de wereldhandel en kapitaal markten’.
De Governer van de CBvS, Gilmore Hoefdraad, geeft in een interview met de Washington Times aan dat de CBvS een’ alles omvattend strategisch plan’ heeft voor de komende jaren. “Maar belangrijker dan dit is dat wij bezig moeten zijn alle noodzakelijke menselijke, fysieke en virtuele bronnen’ in place’ te krijgen om te kunnen garanderen dat deze hervormingsplannen zullen worden omgezet in daadwerkelijke activiteiten en niet slechts een boodschap van’ inkt en papier’ blijven” aldus Hoefdraad. In het interview met de Washington Times geeft hij verder aan dat het beleid van de bank in de periode 2000 – 2010 werd gekarakteriseerd door maatregelen gericht op stabiliteit. Sinds 2010 is het karakteristieke in het beleid van de bank echter ’ een sterkere focus op hervorming’. “We moeten de uitdagingen ten gevolge van veranderingen in het wereldwijde financieel systeem en de toenemende complexiteit van ons eigen systeem en hoe dit aansluit op rest van de wereld, aanpakken” zegt de bankpresident.
Een belangrijk onderdeel van de financiële stabiliteit in een land is de gezondheid, kracht en transparantie van de tussenpersonen die de financiële stromen tussen de publieke en de private kredietverstrekkers- en lenerssector vergemakkelijken. Commerciële banken zijn van oudsher de belangrijkste spelers in het financiële stelsel van Suriname, momenteel beslaan zij ongeveer 70 procent van de totale financiële activa van ons land.
In 2011 vervaardigde de CBvS wetgeving, met als doel het brengen van Suriname op de internationale ‘best practices’ lijst. Terwijl de naar risico gewogen, solvabiliteits ratio’s voor Suriname en haar bankwezen, boven het geldende internationale minimumniveau van acht procent liggen, kan de Centrale Bank met behulp van de nieuwe wetgeving het niveau nog hoger brengen. Hoefdraad, geeft te kennen dat de bank een ‘op risico gebaseerde benadering’ hanteert bij haar toezichthoudende activiteiten. “Wij doen aan steeds intensievere ‘onsite’ onderzoek en ‘off site’ monitoring, dit, in lijn met de trend en het niveau van het te verwachten riscio bij de activiteiten van de bank”. De bank gebruikt daarbij het Basel Core principe (BCP)voor het effectief toezicht kunnen houden op het bankwezen, als een richtlijn om de liquiditeit, de markt, operationele en andere risicofactoren waarmee financiele instellingen geconfronteerd worden, te managen. Het blijkt nu dat ondanks de traditionele dominantie van de commerciële banksector, de niet-bancaire intermediairs ( zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsmaatschappijen) onlangs aan aandeel hebben gewonnen. ” Wij zijn blij met de financiële consolidatie als gevolg van de toename van de activiteiten van deze instellingen en de daaruit voortvloeiende grotere beschikbaarheid van financiële diensten voor de Surinaamse bevolking “, zegt Hoefdraad. Vooruitlopend op deze verdere groei, en in het belang van de bescherming van de belangen van het publiek, als de gebruikers van een breder scala aan financiële producten, is de Centrale Bank actief bezig met de ontwikkeling en de totstandkoming van nieuwe wetgeving op gebieden als verzekeringen, kapitaalmarkten, depositogarantie en een kredietbureau. Een andere sleutel tot stabiliteit van het financieel stelsel is het nationaal betaalsysteem. Momenteel is men bezig om het betalingsverkeer te automatiseren en verbeteren zegt Hoefdraad.”De mogelijkheid om elektronische betaalmiddelen, met inbegrip van betaling voor goederen en diensten in de publieke sector te gebruiken, is een belangrijk onderdeel van ons hervormingsprogramma. Het zal helpen de betalingssystemen van de verschillende financiële instellingen samen te brengen”. Hoefdraad geeft voorts aan dat een belangrijk deel van de groei in Suriname voort komt uit natuurlijke hulpbronnen. Grondstoffen vormen het voornaamste deel van de Surinaamse export sector. Grondstoffen – geleide groei komt niet zonder risico, verduidelijkt hij. ” De afhankelijkheid van olie, goud en andere grondstoffen brengt met zich mee, volatiliteit (een bepaalde mate van beweeglijkheid) in de fiscale inkomensstroom en in de vreemde valuta markt “. De CBvS werkt samen met andere Surinaamse ‘economische en financiële beleidsentiteiten’ aan mechanismen om meer stabiliteit in grondstoffen gerelateerde fiscale inkomsten te brengen. Een van de initiatieven is geweest om een financiële stabiliteit afdeling binnen de Centrale Bank te bewerkstelligen die de financiële en macro – prudentiële gegevens moet verzamelen en evalueren op systematische risico’s.
Deze afdeling is ook bezig met de voorbereiding van een periodiek’ financiële stabiliteit rapport’ waarin vooruitgang op belangrijke risicogebieden gepubliceerd zal worden. “We hebben een alles omvattend strategisch plan voor de komende jaren, zegt Governor Hoefdraad, “maar belangrijker dan dit is dat wij bezig zijn alle noodzakelijke menselijke, fysieke en virtuele bronnen’ in place’ te krijgen om te kunnen garanderen dat de hervormingsplannen zullen worden omgezet in daadwerkelijke activiteiten en niet slechts’ inkt en papier’ blijven”. De bank heeft zware investeringen gedaan in de interne resources, die nodig zijn om deze hervormingen tot stand te kunnen brengen.

error: Kopiëren mag niet!