Rachied Doekhie: “Het zou onverstandig zijn om de regering nu te reshuffelen”

In de achter-ons-liggende periode is een werkwijze opgevallen bij de regering Bouterse-Ameerali waarbij enkele van haar Ambassadeurs in het buitenland worden terug geroepen of worden overgeplaatst naar andere posten. Verschillende politici speculeren dat dit de eerste stappen zijn voor een mogelijke reshuffeling van enkele toppers binnen de huidige regering. MC/NDP Assembleelid Rachied Doekhie spreekt deze ‘speculaties’ echter tegen. Volgens de NDP- topper kunnen er wel kleine verschuivingen op komst zijn, maar deze kleine dingen hoeven geen aanleiding te zijn verkeerd beeld te scheppen bij de gemeenschap. Tot nu toe is hij zelf niet op de hoogte van een op handen zijnde reshuffeling, misschien omdat hij zelf ook pas uit het buitenland is teruggekeerd. Doekhie verwacht in elk geval niet dat er grote verschuivingen zullen plaatsvinden. Het zou volgens hem ook niet verstandig zijn om mensen te vervangen, gezien het feit dat wij nog maar acht maanden verwijderd zijn van de Algemene vrije en geheime verkiezingen van 2015. Natuurlijk moet hij niet verkeerd begrepen worden wanneer over een maand een minister om dringende redenen vervangen moet worden, omdat die misschien over de scheef is gegaan of ziek is. ‘Het zijn dingen die plotseling kunnen gebeuren en niet altijd te voorspellen zijn’.Volgens Doekhie moeten de kleine verschuivingen binnen de regering niet aangeduid worden als een reshuffeling, omdat deze vanwege persoonlijke of andere redenen gebeuren. “Mensen moeten niet zomaar conclusies trekken”, benadrukt de volksvertegenwoordiger.
De laatste reshuffeling binnen de regering was in april 2014 toen enkele districtscommissarissen van hun post werden overgeplaatst naar andere districten. De zoon van NDP-topper en parlementariër Charles Pahlad, Rawien Jiawan, werd van Wanica overgeplaatst naar Saramacca. Districtscommissaris Roline Samsoedien is nu aangesteld op de post van dc Wanica. Volgens de regering was het vervangen van districtscommissarissen, deel van het beleid dat door haar werd gevoerd. In verband met het decentralisatieproces naar de districten toe had de regering DC’s nodig die een drive hebben en het beleid van de regering konden helpen uitvoeren. Geruchten deden toen wel de ronde dat Jiawan overgeplaatst werd naar Saramacca omdat hij bepaalde politieke opdrachten niet wenste uit te voeren. Samsoedien daar en tegen wel, mede vanwege het feit dat zij reeds met pensioen moest. Door haar verlenging had zij niets te verliezen. Vice president Robert Ameerali had bij de aanvang van zijn aantreden als vp, aangegeven dat niemand in aanmerking zou komen voor een verlenging. Uiteindelijk heeft hij zijn braaksel moeten inslikken. Hij werd naar alle waarschijnlijkheid opgedragen om een verlenging voor Samsoedien door te voeren. Toen de ex-legerleider in 2010 president van Suriname werd, steunde hij op een ruime comfortabele tweederde meerderheid in het parlement. Na vier jaren van interne ruzies en hoog oplopende meningsverschillen is die meerderheid geslonken tot de kleinst mogelijke meerderheid. Daarnaast heeft Bouterse ook al meer dan tien ministers vervangen.
FR

error: Kopiëren mag niet!