Tweede debat ‘Ook zij’ voor de deur

Op 26 september 2014 wordt in Tori Oso het tweede ‘Ook zij’ debat gehouden. Dit debat is onderdeel van de bewustwordingscampagne van het project ‘Meer Vrouwelijk Leiderschap in 2015′. Karin Refos, eigenaar, oprichter en directeur van Stas International en tevens de trekker van het project, geeft aan dat deze keer, evenals de komende 3 debatten, vooral sprekers uit verschillende politieke partijen zullen participeren aan de discussieavonden. Dit vanwege het streven naar meer vrouwelijke leiders in het parlement en de regering in 2015. Het project gericht op het stimuleren van vrouwelijk leiderschap op politiek bestuurlijk niveau, binnen het bedrijfsleven en in andere sectoren, moet tevens leiden tot de realisatie van tenminste30% bezetting van de verkiesbare plaatsen bij de komende verkiezing door vrouwen. Ook moet een invulling van 30% bij topfuncties binnen andere sectoren per 2015 een feit zijn. Refos zegt dat voor 30% gekozen is omdat dit wel haalbaar lijkt, in tegenstelling tot de 50% welke doorgaans gehanteerd wordt. Refos denkt dat de huidige positie van vrouwen met de tijd zal verbeteren, maar het is nu van belang om mensen, zowel mannen en vrouwen, bewust te maken van het belang ervan. Suriname heeft volgens Refos genoeg capabele vrouwen die invulling kunnen geven aan topposities. ‘Het jammerlijke is echter dat ze zelden op die posten komen. Ook als ze er eenmaal zijn, worden ze er bij het minste of geringste weer vanaf gehaald.’ Aan het woord op de tweede discussieavond zullen onder andere komen Chandrikapersad Santokhi van de VHP en Angelique del Castillo van DA ’91. Ook op deze avond zal de discussie gaan over het belang van het hebben van vrouwen in topfuncties. Zowel nationaal als regionaal blijkt dat Suriname een achterstand heeft wat betreft vrouwen in besluitvormende posities. In 13 jaren is er geen vooruitgang gezien in het aantal vrouwelijk parlementariërs in de Caricom-landen. Suriname heeft op dit moment slechts 13,7 % vrouwelijke parlementariërs. Het aantal vrouwelijke ministers in Suriname is slechts 5,6 %. Van alle landen in de regio is Suriname wat betreft vrouwelijke vertegenwoordiging in politieke topfuncties, het meest achtergestelde land.

error: Kopiëren mag niet!