Markt overspoeld met smokkelpeper uit Guyana

marktDe Surinaamse markt is overspoeld met smokkelpeper uit Guyana: de ‘Guyanese pepper’. Deze zijn de rode, lange, dikke pepers. Volgens landbouwers die hun beklag deden bij Dagblad Suriname is het ¬niet de eerste keer dat peper uit Guyana naar Suriname wordt binnengesmokkeld. Altijd wanneer de prijs van peper aan de betere kant is, zien handelaren kans om peper uit Guyana te halen. Volgens de landbouwers zijn de pepers niet afkomstig uit Nickerie. Drie weken lang bedroeg de prijs van een krat peper gemiddeld tussen de SRD 70 en SRD 75. Begin deze week dropte de prijs naar SRD 40 per krat.
De landbouwers willen dat de bevoegde autoriteiten structureel erop toezien dat handelaren geen peper uit Guyana smokkelen. De landbouwers planten zelfstandig en zijn op zichzelf aangewezen. Ze kennen geen subsidie vanuit geen enkele instantie of overheid. Vooral in de droge periode moeten zij extra onkosten maken op de peperaanplant te besproeien met water om te voorkomen dat de planten uitdrogen. Ze vinden het sneu dat wanneer de prijs van peper aan de betere kant is ten opzichte van de overige periodes van het jaar, zij geconfronteerd worden met gesmokkelde peper.
Het verschil in de gesmokkelde peper ten opzichte van de in Suriname geplante peper is duidelijk merkbaar op de Centrale markt. In de vroege ochtend tussen vier en zes uur zijn de landbouwers aanwezig om hun groente te verkopen.
De voorzitter van de Landbouwcoöperatie Kwatta, Wim Bajnath, betitelt de smokkel als ‘geen nieuws’. Deze trend doet zich al jaren voor. Altijd wanneer de prijs van peper aan de betere kant is, wordt er gesmokkeld uit Guyana. Hij legt er de nadruk op dat het hoog tijd is om maatregelen hiertegen te treffen. De overheid moet er niet voor schromen om hard op te treden tegen de smokkelaars. Bajnath vindt het jammer dat de smokkel al jaren plaatsvindt zonder dat er vanuit overheidszijde een stop hiertegen wordt gezet.
Bajnath schrok van de plotselinge daling van de peperprijs. Bajnath die ook aan landbouw doet en toevallig peper oogst, waarschuwt ervoor dat op deze wijze ziekten en plagen het land worden binnengehaald. Verder is het onduidelijk op welke wijze de pepers zijn bespoten met chemicaliën, of deze verantwoord heeft plaatsgevonden of niet. ‘Straks eet een consument de peper en wordt ziek, dan gaat iedereen ons landbouwers ervan verdenken dat we teveel chemicalien gebruiken. Maar de mensen weten niet dat de pepers uit Guyana afkomstig zijn.’
Op dergelijke wijze hebben jaren geleden de tomatenboorders hun intrede gedaan in Suriname. Het betrof gesmokkelde tomaten uit Brazilie die besmet waren. Landbouwers hebben enorme verliezen geleden toen zij opeens geconfronteerd werden met de boorders. Jaren verder en deze boorders zijn nog steeds niet uitgeroeid. Ze vormen nog steeds een hinder en last voor landbouwers. Volgens Bajnath moet ervoor gewaakt worden dat behalve de pepers uit Guyana ook ziekten en plagen worden meegesmokkeld.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!