Minov start met schakelinstituut

Een van de speerpunten van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) is volgens minister Adhin kansenverruiming voor studenten. “Het is van eminent belang dat er structurele oplossingen worden gezocht om onze jongeren in de scholen te houden en het dropout problematiek grondig aan te pakken. Er zijn al heel wat organisaties die goed werk doen op dit vlak. Dan nog is het de taak van de staat het onderwijs dusdanig in te richten dat wij bewerkstelligen wat ik voor de eenvoud aanduid met de principes ‘no child left behind’ en ‘inclusion’. Een doel van het MINOV is daarom het uitbreiden van de studiemogelijkheden en opleidingen in het onderwijs. Aldus biedt dit een kansenverruiming die jongeren jarenlang ontberen.”
In dit kader start per ingaande 1 oktober 2014 het Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs. Het is in eerste instantie bedoeld om de schakelklas van het IMEAO, waar tot en met het studiejaar 2013-2014 geslaagden van de LBGO-AE stream, werden ingeschreven te vervangen.
Voorts zijn ook de overwegend mindere leerprestaties van deze leerlingen aanleiding geweest ervoor te kiezen dit 2-jarig Schakelinstituut met een aangepast leerprogramma in te stellen, welke aan deze LBGO-AE geslaagden zal aanbieden:
· Meer mogelijkheden voor verdere studie;
· Meer kans op een succesvolle afronding van de vervolgstudie.
De instelling van het Schakelinstituut moet tevens leiden tot een sterke afname van het aantal zittenblijvers, met als mogelijk gevolg het voortijdig schoolverlaten van deze groep leerlingen.

error: Kopiëren mag niet!