Uitspraken overname Afabokadam emotioneel

Ex-minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen(NH) vindt dat president Desi Bouterse voor zijn beurt heeft gesproken. Dit zegt hij naar aanleiding van de uitspraken van de president over het eventueel overnemen van de Afobakkadam. Rusland vindt dat Suriname haar huiswerk eerst af moest hebben, alvorens zo een ‘zwaarwichtige zaak in de samenleving te gooien’. De toenmalige regering Venetiaan heeft onder moeilijke omstandigheden in de periode 2000-2010 ervoor gezorgd dat er rust was, ondanks het feit dat de bauxietprijzen internationaal tegenvielen. De aluinaarde-industrie levert een bijdrage aan de financiële inkomsten van de staat en bovendien biedt de sector aan niet minder dan 1700 personen direct en indirect emplooi. “ Wanneer over overname van de dam wordt gesproken, moeten alle voor- en nadelen goed worden bestudeerd, en moeten wij zeker niet er aan beginnen om geesten op te roepen die wij niet kunnen bezweren”. Suralco heeft reeds laten doorschemeren te zullen vertrekken als de regering de Afobakkadam wil overnemen.
Rusland begrijpt dat er emoties spelen wanneer gesproken wordt over het stuwmeer. Een belangrijk deel van het volk moest worden ‘opgeofferd’ ten behoeve van een buitenlandse multinational. Toch vindt hij dat wij het hoofd koel moeten houden en zakelijk ons huiswerk moeten doen. De voor- en nadelen van een dergelijk besluit moeten naast elkaar gezet worden en we moeten nagaan wat voor impact een vertrek van Suralco zal hebben op de samenleving en dan pas naar buiten treden. Bovendien zijn er in de Brokopondo-overeenkomst van ’58 afspraken gemaakt met het bedrijf dat de dam wordt overgedragen aan Suriname als de operaties in 2032 ten einde komen.
Rusland wijst er verder op dat toen de smelter gesloten werd in 1999 er een heleboel energie vrijkwam. Er is toen een overeenkomst gesloten tussen Suralco en de regering onder leiding van de NDP om een oliecomponent toe te voegen in de overeenkomst zonder rekening mee te houden dat de olieprijs internationaal zou kunnen stijgen. Dat heeft nu consequenties voor ons. De branche is heel ingewikkeld en zou Suriname nu gebruik moeten maken van lokale en internationale deskundigheid. “Je kan emotioneel bezig zijn en zeggen dat we de dam gaan overnemen, maar dat gaat niet zo eenvoudig. De president had voorzichtig moeten zijn met dergelijke uitspraken. Hij is de hoogste leiding in het land en is eigenlijk de beroepsinstantie. Het is zo simpel om te zeggen dat de Suralco moet vettrekken en we nemen de dam over, maar als het bedrijf vertrekt, zullen honderden hun baan verliezen. Toen de BHP Billiton vertrok was Suralco als speler overgebleven en heeft een groot deel van de werknemers van Billiton overgenomen. Nu is Suralco de laatste strohalm in de sector en zal bij een eventueel vertrek het spin-off effect groot zijn. Rusland vindt dat we moeten voorkomen dat zaken escaleren. “Het totaal plaatje moet in place gezet worden. Als blijkt dat de voordelen meer zijn dan de nadelen, zal ik deze zaak zeker ondersteunen, maar ik denk dat we nu te vroeg hebben gesproken”.
Rusland beschouwt het als een druk van de Suralco dat er nu gedreigd wordt met een vertrek. De multinational probeert op die manier de overhand te krijgen in de onderhandelingen met de regering.
DM

error: Kopiëren mag niet!