Historische mijlpaal VHP-bestuur Santokhi

vhpSinds het bestuur o.l.v Chan Santokhi is gekozen in 2011, zijn er veel partijregels ontwikkeld, goedgekeurd en geïmplementeerd. De V.H.P. is een integere- en democratische partij met waarborging van de beginselen van behoorlijk bestuur, openbaarheid, inzichtelijkheid, transparantheid en toegankelijkheid. Het hoofdbestuur van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (V.H.P.) achtte het daarom nuttig en verantwoord deze partijregels overzichtelijk samen te bundelen in boekvorm en toegankelijk te maken voor leden om deze optimaal, goed en transparant toe te passen ter versterking van de Partij idealen. In deze bundeling zijn opgenomen de statuten, het huishoudelijk reglement, het kiesreglement van het hoofdbestuur, het verkiezingsreglement voor het verkiezen van personen voor deelname aan verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen, het verkeizngsreglement voor kernbesturen, het reglement van orde voor de kernen van de VHP, het reglement ter samenstelling en taakomschrijving en orde reglement voor districts-ressort coordinatieteams van de VHP, de profielbeschrijving voor kandidaat leden voor de DNA en aspirant leden DR/RR. Verder zijn ook opgenomen de richtlijnen en procedures voor het te voeren financieel beleid door de VHP.
Het VHP bestuur wil met deze publikatie elk lid in staat zal stellen eerlijk, oprecht, integer en transparant te handelen om zodoende een zinvolle- en zichtbare bijdrage te leveren aan de verdere groei van de partij en de verdere versterking en realisatie van de ontwikkelingsdoelen van onze natie.
Op dinsdag 16 september werd het eerste exemplaar overhandigd door secretaris Kandhai aan voorzitter Santokhi.
VHP Mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!