Rijstboeren krijgen een deel van de government-take terug

Op jaarbasis betalen de rijstboeren alleen aan government-take aan diesel ongeveer SRD 19.800.000,00 aan de overheid. In de afgelopen 4 jaren (2010-2014) hebben de rijstboeren ongeveer SRD 80.000.000,00 (± 80 miljoen SRD) aan government-take betaald aan de overheid. Ten overvloede zal ik nogmaals de niet ingewijden uitleggen hoe ik aan die 19.8 miljoen SRD op jaarbasis kom aan governement-take. Om 1 ha rijst te produceren, gebruikt de rijstboer 165 liter diesel. Op elke liter diesel verdient de overheid SRD 2.00 aan government-take. Bij een inzaai van 60.000 ha (2×30.000 ha per seizoen) gebruikt men voor de rijstbouw 60.000 x 165 liter diesel =9.900.000,00 liter diesel. Als ik 9.900.000,00 liter vermenigvuldig met SRD 2, dan kom ik op jaarbasis aan government-take SRD 19.800.000,00. De overheid heeft de rijstboeren tot bedelaars gemaakt. De overheid is tot inkeer gekomen en heeft tenslotte besloten om binnen een maand een deel van de governement take (ongeveer 11 miljoen SRD, per ha SRD 480) aan de boeren terug te geven.
De boeren in eigen vet bakken
De rijstboeren in Nickerie (de andere districten planten geen rijst meer) zijn niet in een hoerastemming. Het probleem van de verhoogde productiekosten moet structureel bekeken worden. Het ministerie van LVV moet samen met de SPBA (de Surinaamse Padieboeren Associatie) en de VRE (Vereniging van Rijst Exporteurs) om de tafel zitten. Alle partijen hebben er baat bij dat het goed gaat met de rijstbouw in Suriname. Alle partijen zijn het er over eens dat de rijstbouw (volksvoedsel rijst) voor de natie Suriname behouden blijft. Naast de 1.250 rijstboeren zijn er 25 verwerkingsbedrijven, honderden machinehouders (tractoren, combines, trucks), zaaizaadproducenten, transportbedrijven, verkooppunten, bedrijven die onderdelen verkopen, importeurs van kunstmest, herbiciden en insecticiden etc. Alles bij elkaar zijn er meer dan 8.000 burgers die direct of indirect bij de rijstbouw betrokken zijn. Wij moeten trots zijn dat er nog een handjevol rijstboeren bereid is rijst te produceren voor de 541.000 Surinamers.
De productiekosten zijn enorm gestegen
De stijging van de dieselprijs heeft ervoor gezorgd dat de productiekosten binnen enkele jaren enorm gestegen zijn. De SPBA en de VRE hebben gezamenlijk de kostprijsberekening (productiekosten per ha) gemaakt. Beide organisaties hebben hun deskundigen ingezet om alles haarfijn te berekenen. In 2008 was de kostprijsberekening (per ha) SRD 2.623,43. Na vier jaren (2012) was de kostprijsberekening SRD 4643,18 per ha geworden. Bij een opbrengst van 60 balen natte padie per ha, kunt U zelf de prijs per baal natte padie berekenen. De overheid weet precies waar de schoen wringt. Een mooi verhaal in Paramaribo vertellen is leuk, maar de ingewijden in deze materie hebben geen boodschap aan deze bloemlezingen. De landbouwers werken hard en willen loon voor hun arbeid. De andere districten, zoals Commewijne, Wanica (vroeger district Suriname) Para, Saramacca en Coronie, zijn opgehouden rijst te verbouwen. De rijstboeren van Nickerie hebben de strijd nog niet opgegeven, gelukkig. De overheid zal alles moeten doen om deze 1.250 rijstboeren te behouden voor het produceren van volksvoedsel rijst. Behandel deze boeren met respect en stuur geen manschappen met pepperspray voor deze rijstboeren.
Politiebaas Nickerie tot orde roepen
De korpsleiding moet de politiebaas van Nickerie, de 61 jarige hoofdinspecteur, tot orde roepen. Het optreden van de politie tegen vreedzame boeren roept vraagtekens op. Onder de mom van openbare ‘orde en rust’ kan elke actie de grond ingeboord worden. In 1980/81 was meneer Horb ook op het vliegveld van Nickerie om orde en rust te handhaven. Meneer Harry Kisoensingh (parlementariër) en anderen hebben in de jaren 1997 ook op straat gelegen, maar de toenmalige politie had geen pepperspray gebruikt. Langzamerhand weten wij waarom deze politiebaas teruggestuurd is naar Nickerie. Nu blijkt duidelijk dat hij ‘orde en rust’ moet brengen in het rijstdistrict. De korpsleiding meet met twee maten. Anderen moeten op 60-jarige leeftijd vertrekken, terwijl loyalisten op 61-jarige leeftijd met relaties, rustig op hun post in Nickerie mogen blijven. Laten wij positief blijven denken en van het standpunt uitgaan dat de politie onze beste kameraad is.
Meer respect voor landbouwers tonen
De regering moet meer geld in de agrarische sector stoppen. De regering moet ervoor zorgen dat de weinige agrariërs nog in de sector blijven. Er heeft aardig wat vergrijzing plaatsgevonden. Kinderen van agrariërs zijn onderwijzers, boekhouders, economen, sociologen, juristen, doktoren, ingenieurs geworden en hebben weinig belangstelling voor de agrarische sector. Ik ga elke zondag met mijn vrouw naar de zondagsmarkt ( Kwattaweg, Derde Rijweg). Ik ben trots op deze boeren die voedsel produceren voor het Surinaamse volk en zij hebben ook recht op een goed bestaan. Op de overheid wordt een beroep gedaan om geen ‘gevechtshouding’ aan te nemen als deze boeren voor hun belangen opkomen. Meneer Rabin Parmessar, de toenmalige parlementariër, had kort voor de verkiezingen van 2010 in Nickerie gezegd: ‘De rijstbouw ligt op intensive care’. Hij praat niet meer over intensive care, maar danst aan de Krappahoeklaan op nagara- en tablamuziek.
Voedsel een strategisch middel
De Amerikaanse Senator Hubert Humphrey (1911-1978) heeft over voedselafhankelijkheid het volgende gezegd. ‘Ik heb gehoord dat er misschien mensen van ons afhankelijk worden voor hun voedsel. Ik ben mij ervan bewust dat zoiets niet als goed nieuws wordt beschouwd. Voor mij was het dat echter wel, want voordat een mens ook maar iets kan doen, moet hij eerst te eten hebben. Als je dan een manier zoekt om mensen op je laten steunen en van je afhankelijk te maken, dan is in mijn ogen die voedselsteun een fantastisch middel’. Wij moeten voor onze eigen voedselvoorziening (vooral rijst als volksvoedsel) nooit en te nimmer van een ander land afhankelijk zijn.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!