Senioren uit Wageningen hebben nu recreatiemogelijkheid

Senioren uit Wageningen hebben nu recreatiemogelijkheid.3
Senioren uit Wageningen hebben nu recreatiemogelijkheid.1Zondag hebben de senioren van Wageningen het seniorenburgerclub Wageningen ‘Wie na wang’ in gebruik genomen. De voorzitter van het bestuur van de club, Walter Griffith, geeft aan dat de club bedoeld is om de seniorenburgers van dat ressort recreatiemogelijkheden te gunnen. Zij kunnen zich elke dag verzamelen in de club en allerlei ontspanningsactiviteiten ontplooien. Daarnaast zullen zij uitstapjes maken. Griffith zegt dat het ressort bijkans 300 senioren telt en dat zij zichzelf dan kunnen bezighouden in hun vrije tijd. Het gebouw waar de club zich nu heeft gevestigd, was voorheen een barak. Het stichtingsbestuur van de Stichting Machinale Landbouw (SML), namelijk de gewezen voorzitter Carlo Soemotinojo, heeft indertijd het initiatief genomen om het gebouw te renoveren en te maken tot een club voor senioren. Hij zegt dat zij dit gebouw geheel geschonken hebben gekregen van SML.
De middelen die zij nodig zullen hebben voor hun recreatie-activiteiten zullen zij halen uit hun contributiegelden. Voorts moeten zij de nutsvoorzieningen betalen. De vertegenwoordiger van de districtscommissaris heeft aangegeven het onderhoud van het terrein op zich te zullen nemen. Het gebouw zal wel niet beschikbaar gesteld worden aan derden om hun activiteiten te ontplooien. Het is slechts bestemd voor de senioren. Griffith verwacht dat de senioren goed gebruik zullen maken van de club, want zij hadden behoefte aan de club. Soemotinojo zegt dat hij dit terug heeft gedaan voor deze senioren, omdat zij hun krachten hebben gegeven aan SML toen die nog draaiende was. Hij verwacht dat de regering het pensioengeld van deze senioren zal aanpassen.

error: Kopiëren mag niet!