“Rechtsstaat” Suriname

Net zo vaak als ik geconfronteerd ben geweest met uitspraken dat Suriname een rechtsstaat is, bijna precies zoveel keren word ik ook weer geconfronteerd met feiten waaruit blijkt dat het tegendeel juist is. Dus dat Suriname geen rechtsstaat is. Wij weten ondertussen al allemaal dat iedere burger verplicht is om belasting af te dragen want: “ a kondre mus’ drai”; maar we zien ook wel dat de overheid verzuimt om aan haar verplichtingen te voldoen. Ik ben ook heel erg benieuwd naar het gedrag van de vele juristen in DNA, naar aanleiding van het geval van de boot met brandstof van de Venezolanen enige tijd geleden. Die boot was in beslag genomen en werd met de meeste spoed doorverkocht door het Openbaar Ministerie. Voor het spoedeisend karakter van de deal zijn er toen zoveel argumenten aangehaald die achteraf bekeken helemaal niet steekhoudend bleken te zijn. Wat gaat de pg hieraan doen? Of liever gezegd : gaat hij er nog wat aan doen? Gaan de DNA-leden de betreffende minister hierover vragen stellen? Is er in dit geval geen sprake van verkrachting van de Rechtsstaat? Is hier geen sprake van corruptie binnen het Openbaar Ministerie? Nu wil ik zien of de mensen die zo hard schreeuwden over verkrachting van de rechtsstaat , in dit geval ook actie zullen ondernemen. Als dat niet gebeurt, dus als er geen actie wordt ondernomen, (en het ziet er wel naar uit), want zij doen alsof hun neus bloedt, dan is in ieder geval duidelijk dat deze mensen puur en alleen bezig waren met hun eigen belang en dat is een grote schande.
Één van de voornaamste taken van het Openbaar Ministerie is om erop toe te zien dat de rechten van de burgers gewaarborgd worden. Het lijkt er sterk op dat nu deze rechten worden vertrapt door het Openbaar Ministerie zelf. Wat als ook andere partijen zich niet meer houden aan de uitgesproken vonnissen en nu dus juist het recht in eigen handen nemen? Dan zou dus het onbetrouwbare Openbaar Ministerie moeten gaan zeggen aan die mensen dat ze fout zijn. Erger kan het dan niet worden. Wij gaan ervan uit dat wij te maken hebben met mensen die hun verantwoordelijkheid kennen en op basis daarvan deze hoge posities bekleden.
We lezen tegenwoordig ook heel vaak een reclame van EBS waarin dit energiebedrijf zich aandient als te zijn een betrouwbare ontwikkelingspartner. Blijkbaar een foutje want het moet mijns inziens zijn: de onbetrouwbare ontwikkelingspartner. Drie tot vier keer minimaal in de maand is er tegenwoordig sprake van stroomuitval waarbij de gedupeerde bedrijven de lasten en de kosten wel moeten doorbetalen maar gedurende die periode geen inkomsten genereren. Trouwens ook een plicht van de overheid. Vele ondernemers lopen al langer met de gedachte om de zaak te verkopen aan chinezen of ermee te stoppen omdat het ondoenlijk is om met zoveel stroomonderbrekingen te moeten overleven. Het is trouwens ook slecht voor de economie van het land.
Over de politiek wil ik het haast niet meer hebben. Je wordt er doodziek van om telkens alleen maar geklaag te horen en te lezen. Opvallend is daarbij het feit dat er nooit onderbouwd oplossingsmodellen worden aangedragen hoe het probleem op te vangen of geheel op te lossen. Iedereen is al vele jaren een dief, maar het bewijs wordt nooit geleverd en nooit wordt een aanhouding verricht en dat gaat maar door zonder dat er maatregelen worden getroffen. We praten over corruptie dat aangepakt moet worden maar wie neemt nou de verantwoordelijkheid ? Het Openbaar Ministerie misschien? Corruptie kan alleen worden aangepakt en uitgeroeid als we met z’n allen onze verantwoordelijkheid nemen en corrupte gevallen melden. Maar als je weet dat je melding van maakt en je dan zelf als eerste wordt gestraft , dan doe je dat nooit meer en zo gaan we het nooit uitroeien. De klokkenluider wordt immers gezien als de grootste misdadiger. Trouwens, hoe moet je het feit melden aan een instantie waarvan we aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, kunnen aannemen dat ook die corrupt zijn. Je staat dan machteloos en als slachtoffer sta je helemaal machteloos vooral wanneer je in een later stadium door dezelfde instantie wordt vervolgd. Nee, bananenrepubliek is voor ons land echt de juiste benaming en we verdienen niet eens beter vanwege ons eigen onverantwoordelijk gedrag.
Rebien

error: Kopiëren mag niet!