Opleiding ‘Integrale Veiligheidskunde’ straks ook in Suriname

“Suriname kan veiliger worden als de overheid meer investeert in preventie en proactie, de eerste twee schakels in de veiligheidsketen” , zegt Just van Niel, veiligheidsdeskundige in Nederland met Surinaamse roots. Van Niel, oud-docent van de Haagse Hogeschool en directeur/eigenaar van Adviesbureau van Niel in Nederland, wil in 2015 van start gaan met een 4-jarige hbo- opleiding “Integrale Veiligheidskunde” in Suriname. Van Niel is niet alleen de oprichter, maar zal ook de directeur zijn van ‘Hogeschool van Niel’.
De veiligheidsprofessional geeft aan dat eerst nagegaan moet worden welke de oorzaken zijn van onveiligheid in een land om deze vervolgens aan te kunnen pakken. “Daar is wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Het heeft geen zin om met natte vingerwerk oorzaken van veiligheid aan te wijzen, omdat dit een hardnekkig probleem is in de samenleving. Bovendien staat veiligheid hoog op de maatschappelijke agenda. De politie is repressief bezig met de criminaliteit in te dammen, dat is haar taakstelling en zo wordt men ook opgeleid. Met integrale veiligheid worden professionals opgeleid die breder kijken naar veiligheid dan alleen maar met de politie-, brandweer-, kustwacht-, leger-, beveiligings- of PA-pet op. Een afgestudeerde veiligheidsdeskundige denkt en opereert over deze veiligheidskolommen heen. Het gaat om een ‘mind shift’ in het denken over veiligheid’, aldus Van Niel.
Aangezien er nog geen veiligheidsonderwijs op hoger niveau in Suriname wordt aangeboden en er een groeiende behoefte bestaat naar deskundigen in deze branche, heeft Van Niel besloten van start te gaan met de veiligheidsopleiding. De eerder genoemde ‘mindshift’ in het veiligheidsdenken begint volgens Van Niel bij de basis, waarbij alle relevante actoren betrokken dienen te worden voor een veiligere samenleving. “Het getuigt ook van een visie ontwikkelen voor lange termijn. Al deze aspecten passeren de revue tijdens de opleiding”, verduidelijkt Van Niel. “Het is daarom een pittige opleiding bestemd voor mensen die op tactisch niveau binnen de veiligheid willen opereren.” De opleiding Integrale Veiligheidskunde draait om de veiligheid en bescherming van mensen, organisaties en de openbare ruimtes. Men leert de juiste partijen bij elkaar te brengen, organisaties en netwerken te sturen. Daarnaast komt men alles te weten over hoe men mensen en organisaties kan beschermen.
Als voorwaarde voor toelating tot de opleiding ‘Integrale veiligheid’ moet men in het bezit zijn van een diploma van havo met economie, vwo of mbo (niveau 4). Als men geen van deze diploma’s heeft, dan kan men meedoen met de 21+ toelatingstoets. De studie zal zowel voltijds als deeltijds verzorgd worden. Voor deeltijdstudenten geldt dat men werkzaam moet zijn in een relevante functie. De opleiding beoordeelt de relevantie van de functie. Het gaat erom dat de theorie door middel van het ‘action learning principe’ wordt toegepast in de eigen organisatie.
De student ontvangt na afronding van de studie een door het Minov erkende Bachelor of Business Administrator (BBA)-diploma. Accreditatie geschiedt door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie. Er wordt momenteel onderhandelt omtrent een mogelijk nauwe samenwerking met de ‘Opleiding Integrale Veiligheidskunde’ van de Haagse Hogeschool in Nederland, welke reeds geaccrediteerd is door het Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan( NVAO).
Na voltooiing zijn er voldoende doorstroom mogelijkheden naar het ‘master niveau’ met betrekking tot veiligheid zoals de opleiding ‘Master fysieke veiligheid’ of ‘Master besturen van veiligheid’. “Kansen genoeg dus om een andere beroepsgroep in Suriname op te leiden voor een veiliger samenleving”, aldus Van Niel die in 2010 in Nederland de award ‘Docent van het Jaar’ aan de Haagse Hogeschool, waar hij 13 jaren lang doceerde, ontving.

error: Kopiëren mag niet!