President kondigt verhoging energietarieven aan

presNaar aanleiding van de televisietoespraak van de President van de Republiek Suriname, Z.E. Desiré Bouterse, waarin noodzakelijke investeringen in de energiesector en aanpassing van de huidige stroomtarieven worden aangekondigd, wenst de NV Energiebedrijven Suriname (EBS)het volgende onder uw aandacht te brengen:
– de aangekondigde investeringen in opwekking, transmissie en distributie van stroom hebben betrekking op korte-, middellange en langtermijn oplossingen die moeten voorkomen dat Suriname weer wordt getroffen door een energiecrisis, waarbij er een zodanig tekort aan elektriciteit ontstaat dat wijkuitschakeling (load-shedding) noodzakelijk is;
– de Regering heeft besloten om de stroomtarieven op korte termijn aan te passen;
– de EBS zal als enige distributeur van elektriciteit in nauw overleg met het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen haar tarieven voor stroomverbruik op een nader te bepalen datum aanpassen;
– het marktconform tarief van 0,26 USD (zesentwintig US dollarcent) per KWh wordt geïntroduceerd voor: Banken en verzekeringsmaatschappijen, hotels, buitenlandse vertegenwoordigingen, casino’s, commerciële staatsbedrijven met name Staatsolie,Telesur, SLM, Havenbeheer, Luchthavenbeheer, MAS, Grassalco en andere daarvoor in aanmerking komende specifieke verbruikers;
– het tarief voor overige bedrijven en huishoudens wordt aangepast met 0,02 USD (twee US dollarcent) per KWh. Voor gebruikers die nu gemiddeld USD 0,06 betalen, betekent deze aanpassing, dat zij na de invoer van de nieuwe tarieven gemiddeld USD 0,08 p/KWh zullen betalen.
De inkomsten verkregen uit de tariefsaanpassingen, zullen worden geoormerkt en uitsluitend aangewend worden voor de kapitaalinvesteringen in opwekking en verdere uitbreiding van het transmissie- en distributienetwerk van de EBS.
Het ontstane stroomtekort als gevolg van het gedaalde waterpeil in het Van Blommenstein Stuwmeer, zal naar verwachting nog enkele maanden duren. Als reactie hierop zal de regering de uitvoering van het plan voor noodstroomvoorziening per direct ter hand nemen. De EBS doet een dringend beroep op de gemeenschap om zuinig om te gaan met de beschikbare stroom. De President van de Republiek Suriname zal op dinsdag 9 september 2014 een persconferentie beleggen, waarin hij nader ingaat op het energievraagstuk en de aangekondigde tariefsaanpassingen voor elektriciteit.

error: Kopiëren mag niet!