Verificatie persoonsgegevens in verband met verkiezingen 2015

‘In verband met de verkiezingen van 2015 zal het ministerie van Binnenlandse Zaken ingaande maandag starten met de controle van de persoonsgegevens van burgers. Deze controle geldt voor alle burgers die tot 1 september 2014 de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt of ouder zijn, de Surinaamse nationaliteit bezitten en geregistreerd staan bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). De verificatieperiode is gesteld op 8 september tot en met 8 oktober 2014 en wel van maandag tot en met zondag, telkens van 8.00 uur tot 18.00 uur.’ Dit zegt de voorzitter van de Commissie Voorlichting Verkiezingen 2015, Sabitrie Gangapersad, aan Dagblad Suriname. Voor deze controle dienen burgers hun legitimatiebewijs mee te nemen, laat Gangapersad weten. Het kan zijn de ID-kaart, het rijbewijs of het paspoort. Indien nodig kan het familieboekje worden gevraagd voor verificatie. Als advies geeft Gangapersad mee om het familieboekje mee te nemen. ‘We willen dat de verkiezingen goed aflopen.’ Alle 42 bureaus voor burgerzaken in Suriname zullen van 8.00 tot 16.00 uur open zijn voor de controle. Ook op zaterdag en zondag. Er zijn ook mobiele locaties, met name te Spanhoek, Kwakoeplein, Krasnapolsky, Volkscredietbank, Maretraite Mall, Hermitage Mall, Commissariaat Zuid-West, Academisch Ziekenhuis, Marktplein Nickerie, Meerzorg Veerplein en Eindhalte PL op Lelydorp, waar burgers voor de controle terecht kunnen.
Wettelijk ter inzage legging volgt nog
‘Bij de vorige verkiezingen waren ongeveer 10% van de oproepingskaarten niet op het juiste adres bezorgd’, vertelt Gangapersad. Voor de controle van de persoonsgegevens van burgers is er een voorlopige ter inzage legging. Gangapersad geeft aan dat er een wettelijke ter inzage legging komt. Dit wordt nader bekendgemaakt. ‘De commissie wil het kiezersbestand opschonen’, aldus Gangapersad. Mensen moeten correct genoteerd staan. Degenen die verhuizen, kunnen niet op de mobiele locaties geholpen worden. Voor het binnenland wordt er een andere werkwijze gehanteerd. De binnenlandbewoners die zich in Paramaribo hebben gehuisvest, kunnen wel gebruik maken van de diensten van de stad. Voor de burgers van het binnenland wordt er een andere werkwijze gehanteerd. Er gaan missies van CBB naar de verschillende gebieden in het binnenland toe. Op dit moment is een missie van CBB naar boven Suriname. Het CBB komt de binnenlandbewoners tegemoet door zelf naar ze te stappen en daar ter plekke ID-kaarten voor ze te maken en hun gegevens te controleren.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!