Directie AZP bezorgd over toekomst staatsziekenhuizen

Directie AZP bezorgd over toekomst staatsziekenhuizen.1De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft op 24 augustus 2014 een brief gericht naar de voorzitter van de commissie van rapporteurs en een lid van de commissie ter zake de conceptwet Nationale Basiszorgverzekering. Hierin gaf de directie onder meer aan dat met het intreden van deze wet de (staats)ziekenhuizen niet meer voldoende zullen kunnen voorzien in eigen inkomsten en dat zij dientengevolge ten onder kunnen gaan. De directie wil daarom weten wat het beleid van de regering met betrekking tot de staatsziekenhuizen en het AZP in het bijzonder, zal zijn als de wet in werking zal treden. Wat zal de positie van de staatsziekenhuizen, met name het AZP, zijn? Wat zal van hen worden verwacht en hoe zal de relatie tot het ministerie van Volksgezondheid zijn? De AZP-directie heeft nog geen concreet antwoord van de leden van de commissie van rapporteurs, de coalitie of de regering op de gestelde vragen ontvangen.
Huidige tarieven in de gezondheidzorg zijn allang achterhaald
In de brief geeft de directie aan dat er een maximumpremie wordt ingesteld voor de basiszorgverzekering waar zorgverzekeraars zich aan moeten houden. De dekking van de verzekering is bepaald en de zorgverleners moeten om de tafel met de zorgverzekeraars voor onderhandeling over de tarieven. In feite is de hoogte van de tarieven hierdoor indirect ook gemaximeerd. De huidige tarieven voor gezondheidszorg, in het algemeen, en voor specialistische zorg, in het bijzonder, zijn nog altijd achterhaald en te laag. Van (staats)ziekenhuizen wordt enerzijds verwacht dat zij op “eigen benen” moeten staan aangezien, de subsidies/suppleties zijn afgeschaft. Anderzijds wordt een plafond gecreëerd door de indirect gemaximeerde tarieven waardoor er nauwelijks mogelijkheden meer zijn voor inkomstenverhoging. De nieuwe wet zal bevorderen dat er een verschuiving plaatsvindt van gezondheidszorgdiensten van de staatsziekenhuizen naar particuliere ziekenhuizen, instellingen en klinieken. De sociaal zwakkeren en on- en minvermogenden konden in de afgelopen jaren voor gezondheidszorg altijd bij de staatsziekenhuizen terecht en niet bij particuliere ziekenhuizen, die zich immers op het standpunt stelden dat zij geen financiële vergoeding konden krijgen voor hun diensten. Hierdoor is de inkomensportefeuille van de staatsziekenhuizen voor het overgrote deel opgebouwd uit de zogenaamde, Sozavo-patiënten en on- en minvermogenden.
Geen overgangsperiode voor staatsziekenhuizen
Met de basiszorgverzekering met een beperkte dekking, kan de burger nu kiezen uit de diverse ziekenhuizen. Op zich is dit een goede ontwikkeling, maar er is nauwelijks sprake van een overgangsperiode, die nodig is voor de staatsziekenhuizen voor aanpassing aan marktconform handelen. Immers neemt door de invoering van de wet het volume bij de particuliere ziekenhuizen, instellingen, apotheken en andere toe door toename van patiënten/klanten. Het volume neemt af bij de staatsziekenhuizen en aan hun verbonden afdelingen die hun dienstverlening moeten aanpassen aan de vrij plotseling veranderde (markt)situatie. De staatsziekenhuizen hebben om deze en diverse andere redenen blijvend ondersteuning van de regering nodig in de komende jaren. Overeenstemming met de Staatsziekenhuizen over de zaken geregeld in de Wet Basiszorgverzekering is een dringend vereiste voor niet alleen een goede dienstverlening naar patiënten toe, maar het is ook van belang voor de continuïteit van de staatsziekenhuizen zelf.

error: Kopiëren mag niet!