Wangsabesari: ‘Stichting Tro-jour heeft niemand met percelen opgelicht’

‘Stichting Tro-jour heeft niemand opgelicht en weet ik dus niet waarom deze man steeds mijn naam in de media bekladt.’ Dit zegt een zeer verhitte Oesman Wangsabesari, parlementariër en voorzitter van de politieke organisatie KTPI-Nieuwe Stijl, in gesprek met Dagblad Suriname. Willem Kaarsbaan, die zich had opgegeven voor een stuk grond te Hooyland heeft eerder zijn beklag bij de krant gedaan, omdat hij zijn geïnvesteerd geld terug wil hebben. ‘Vanaf 2007 ben ik bezig met de betaling voor een stuk grond. Ik heb ongeveer € 3000 gestort en anno 2014 kan ik nog niet beschikken over mijn perceel. ‘Ik heb er niets mee te maken.’ Middels een contract toonde de volksvertegenwoordiger aan dat niet Tro-jour, maar stichting Roheos een contract met Kaarsbaan had gesloten.
‘Tro-Jour projectontwikkeling en onroerend goed’ zou alleen voor de ontwikkeling van het project hebben gezorgd. Stichting Roheos was in feite bezig met het verkavelingsproject ‘Hooyland’ in het district Commewijne.
De ontevreden burger gaf aan in de maand oktober 2013 de aankoop van het perceel te hebben ontbonden, maar men maakt hem het moeilijk zijn geld terug te geven. Er werd een regeling getroffen dat de stichting hem 9 maanden lang SRD 500 zou terugbetalen, maar volgens de burger is dat niet te vergelijken met de € 3000 die hij heeft moeten storten. Het assembleelid zegt slechts geprobeerd te hebben de benadeelde man tegemoet te komen door hem toch nog iets uit te keren. Het bedrag van € 3000 zou Kaarsbaan aan Roheos hebben betaald. Het was dus niet de verantwoordelijkheid van Tro-jour om het bedrag terug te geven. Bovendien kan het contract met Roheos niet eenzijdig worden opgezegd. Dit zal door beide partijen moeten gebeuren.
Daarna kan het perceel pas worden overgedragen wanneer Kaarsbaan het verkoopbedrag in zijn geheel heeft afgelost. Dit zou uiterlijk op 24 oktober 2010 moeten gebeuren. Intussen zijn wij vier jaren verder en is het resterend bedrag nog steeds niet afgelost. Volgens Wangsabesari is Kaarsbaan degene die in gebreke is gebleven. Daarnaast heeft Kaarsbaan hem juist telkens via sms-berichten bedreigd. De volksvertegenwoordiger zegt nog over de berichten te beschikken.
FR

error: Kopiëren mag niet!