VHP Partijraad en Congres succesvol verlopen

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) heeft op zondag 31augustus 2014 een landelijke bijeenkomst van de partijraad en het partijcongres gehouden in het hoofdkwartier aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat. Het doel was om het beleid vast te stellen met betrekking tot politieke- en organisatorische vraagstukken. Het partijcentrum was druk bezocht met leden, sympathisanten en vrienden van de VHP. Sinds het aantreden van Chan Santokhi als de nieuwe voorzitter van de VHP was dit de eerste keer dat beide bijeenkomsten door hem werden geleid. Op de VHP partijraad zijn besluiten genomen die het de partij mogelijk maken om de uitdagingen waarvoor zij staat, aan te kunnen. Een van de vele uitdagingen betreft de goedkeuring van de intentieverklaring die door het Nieuw Front Plus in mei 2014 was getekend teneinde een brede samenwerking aan te gaan en tezamen deel te nemen aan de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen van uiterlijk 25 mei 2015. Deze intentieverklaring is door de partijraad goedgekeurd. Het gaat hierbij om een samenwerking met de volgende politieke partijen: VHP; NPS; SPA; DA’91; PL; BEP; en de KTPI. Eveneens is goedgekeurd een open samenwerking met alle rechtgeaarde, democratische partijen en wel op alle niveaus van volksvertegenwoordigende lichamen.
Financieel verslag van 3 jaren goedgekeurd
Vervolgens werd het financieel verslag over de boekjaren 2011, 2012 en 2013, goedgekeurd eveneens de afzonderlijke verslagen van het daarvan gevoerde beleid. Het reglement van de kernbestuursverkiezingen van december 2012 en het reglement voor orde voor kernbesturen van januari 2013 zijn bekrachtigd. Tenslotte is er goedkeuring verleend voor aanvulling van leden voor de advies raad waarna de bijeenkomst van de partijraad werd beëindigd. Na de partijraad volgde de bijeenkomst van het partijcongres, waar voorzitter Chan Santokhi onder andere het algemeen beleid van de VHP presenteerde. In zijn openingswoord benadrukte Santokhi dat de essentie van politiek is het verwezenlijken van beoogde maatschappelijke zaken zoals veiligheid voor de burger, huisvesting, werk, ontplooiingskansen en het mede inzetten van de diaspora gemeenschap voor de ontwikkeling van Suriname.
Verkiezingsprogramma goedgekeurd
Zowel het verkiezingsprogramma als het ‘partijprogramma 2015-2020’ werden als positief beoordeeld en goedgekeurd. Het besluit van het hoofdbestuur tot benoeming van Riad Nurmohamed werd bekrachtigd. Staande de vergadering werden twee moties aangenomen waarin het volste vertrouwen van de partijleiding in de uitvoering van het beleid tot uitdrukking werd gebracht. De VHP blikt terug op een succesvolle dag en continueert haar politiek werk zoals bekrachtigd door de partijraad en het partijcongres. De VHP vestigt er de aandacht op dat zowel de raadsvergadering als de congresbijeenkomst besloten vergaderingen zijn, dus niet openbaar. Dit schijnt sommige verslaggevers te zijn ontgaan, aangezien zij desondanks toch naar De Olifant waren getogen en bijgevolg beleefd gevraagd werd om zich terug te trekken. De indruk moet niet worden gewekt alsof de pers niet welkom was bij de VHP partijraad en congres vergadering. De VHP is een uitermate open en democratische partij, stelt de VHP Mediaraad.

error: Kopiëren mag niet!