Shaam Binda: ‘Werknemersgroepen moeten naar hun taak worden gecategoriseerd’

De Wet Minimum Uurloon is afgelopen week aangenomen in het parlement. De invoering van regels betreffende een minimumuurloon is onderdeel van het Nationaal Sociaal Zekerheidsstelsel. Als de Wet Minimumuurloon in werking treedt, zal er een verplicht minimum uurloon worden ingevoerd voor alle natuurlijke personen, die tegen een betaling een dienst verlenen of arbeid verrichten. Shaam Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen Suriname (Akmos), vindt dat de implementatie van de Wet Minimumuurloon verkeerd is. ‘Omdat wij voorstaanders zijn van een categorische benadering. Je moet de werknemers verdelen in categorieën, omdat je een schoonmaakster niet kan vergelijken met een medicus’, vertelt Binda. Men moet categorieën maken van mensen naar een bepaalde dienstverlening en een bepaalde ontwikkeling. ‘Het hangt af van de inspanning van een arbeider. De werknemersgroepen moeten naar hun taak worden gecategoriseerd’, aldus Binda .
Natte vingerwerk
Aan de hand van de categorie moet men de minimumuurlonen vaststellen. Binda vraagt zich af op basis waarvan de minimumuurlonen vastgesteld zullen worden. ‘Het is natte vinger werk.’ Volgens de voorzitter van Akmos is er veel haast gezet bij de aanname van de Wet Minimumuurloon. Binda geeft Dagblad Suriname aan dat de DNA-commissie slechts een gesprek heeft gehad met Akmos met betrekking tot deze wet. Het finaal besluit is niet meegedeeld aan de Akmos. Het bedrijfsleven bestaat niet alleen uit Asfa, VSB en de Akmos, laat Binda weten. Mensen uit de pluimveesector, rijstsector en visserijsector zijn verenigd. Ook marktventers, apothekers en melkboeren zijn verenigd. Binda vraagt zich af als er specifiek onderzoek is geweest door deskundigen, voordat de wet is aangenomen. Het minimumuurloon wordt bij staatsbesluit vastgesteld. Indien een werkgever nalaat om minimumuurlonen uit te betalen, zal het hoofd der Arbeidsinspectie moeten optreden.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!