Ramdjielal: ‘Vijftig procent VHP-hoofdbestuur weet niet eens waar de duim links zit’

‘Ik ga niet ten koste van alles meewerken en ja knikken omwille van de eenheid binnen de partij. Ik ga niet alles omdat het via de massa is goedgekeurd ook goedpraten, zegt Anand Ramdjielal, die lid is van de adviesraad van de VHP. Deze uitspraak doet hij naar aanleiding van een reactie van de VHP-ondervoorzitter, Radjkoemar Randjietsing, die van mening is dat Ramdjielal probeert de eenheid binnen de VHP te verstoren. De aanleiding voor deze uitspraak van Randjietsing was de opmerking van Ramdjielal in de media dat hij besluiten genomen op de afgelopen zondag gehouden VHP partijraadsvergadering, zou aanvechten via de rechter.
De massa die de besluiten heeft goedgekeurd, heeft volgens Ramdjielal nimmer inzage gehad in de stukken en heeft geen vragen gesteld. ‘Zo is ook de jaarrekening 2009-2010 destijds nooit behandeld en nooit gepubliceerd. Hier had Ramdjielal toen ook persoonlijk op gewezen. Ramdjielal zegt dat men tijdens de laatstgehouden vergadering geprobeerd heeft hem ervan te weerhouden zijn zegje te doen, in de hoedanigheid van adviesraadslid van de partij, door de vergadering van voren naar achteren te houden. Hij mocht pas na goedkeuring van de besluiten zijn commentaar leveren. ‘Dus pas achteraf wanneer het eigenlijk geen enkele zin meer had. Ze zeggen te pleitten voor vrijheid van meningsuiting, maar durven niet in discussie te treden.’ De hele vergadering is volgens Ramdjielal een politieke manifestatie om achteraf, niet rechtsgeldige besluiten, alsnog goedgekeurd te krijgen. Hij verduidelijkt dat het hoofdbestuur niet bevoegd is besluiten te nemen zonder toestemming van de partijraad. Er zijn slechts twee uitzonderingsgevallen. In alle andere gevallen is toestemming nodig. Dit is expliciet limitatief in de statuten aangegeven. Hij is van mening dat zij die praten over goed bestuur en corruptie zichzelf vragen moeten gaan stellen ten aanzien van integriteit en dynamiek en niet de meningen van andersdenkenden zien als ‘ het terreur van de minderheid’.
Sinds 2009 brieven geschreven, maar nooit reactie gehad
Ramdjielal zegt voorts dat de leiders binnen de partij denken het beter te weten dan de rest en dat ze gebruik maken van ‘de domme massa’. ‘Vijftig procent van het hoofdbestuur weet niet eens waar de duim links zit. Er is geen logica in hun denken en zij bezitten niet het vermogen tot doordenken. Sinds 1987 vanaf de nieuwe Wet op Politieke Partijen praat men nog steeds over een ‘overgangsfase’. Men heeft nog steeds geen invulling gegeven aan de statutaire organen. Zo kunnen ze de verdeel- en heers blijven handhaven en als zonnekoning aanbeden worden.’ De ‘arrogante’ leiding zou volgens Ramdjielal gebaat zijn bij de spreekwoorden/uitdrukkingen ‘verbeter de wereld en begin bij jezelf en twee weten meer dan een’. Ten aanzien van VHP-ondervoorzitter Randjietsing zegt Ramdjielal het volgende. ‘Hij moet in de spiegel gaan kijken voordat hij zich afvraagt welke belangen ik dien, want in het verleden is hij minister van LVV geweest tijdens het militair kabinet.’ Randjietsing moet volgens hem ‘geen feiten verdraaien’. Ramdjielal zegt dat hij nu twee jaren werkzaam is op het kabinet van de president, maar dat hij al jaren en wel sinds 2009, aan de weg timmert waarbij hij vele brieven en nota’s aan de VHP heeft gericht maar, waar hij nooit een reactie op heeft gehad.
‘Het is helemaal niet zo dat ik andere belangen dien, maar zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.’ Men verwijt hem dat hij niet opkomt voor de belangen van het volk, maar waar was Randjietsing tijdens de behandeling van de sociale wetten met zijn ‘quorumkwestie kiekeboe’? ‘Het is normaal binnen hun cultuur om andersdenkenden en minderheden te bestempelen als te hebben ‘andere belangen’, maar hun argumentatie hierbij is ver te zoeken’, aldus Ramdjielal. Tenslotte geeft hij aan dat hij uitgelokt is om de media op te zoeken, omdat de VHP de media verboden had bij de besloten vergadering aanwezig te zijn. ‘Aangezien de vergaderingen slechts toegankelijk zijn voor VHP-leden had de leiding eigenlijk een lijn moeten trekken in deze en niet andere niet-VHP’ers wel hebben toegelaten.’

error: Kopiëren mag niet!