‘Quorumdemocratie’ zorgenkindje DNA

‘De regering wordt niet ondersteund door de meerderheid in het parlement. De coalitie moet zelf in staat zijn de meerderheid op te brengen om de vergaderingen in De Nationale Assemblee(DNA) voortgang te doen vinden. De coalitie krijgt nu een koekje van eigen deeg en kan zij de oppositie niet het verwijt maken dat zij vergaderingen boycot. De oppositie heeft het recht om quorum te hanteren als politiek instrument.’ Dit waren enkele reacties van oppositieleden dinsdagmiddag, nadat waarnemend voorzitter, Ruth Wijdenbosch, de openbare vergadering afblies. Het was de bedoeling dat president Desi Bouterse het parlement diepgaander zou informeren over de energiesituatie in het land. Slechts 17 coalitieleden hadden de presentielijst getekend. Patrick Kensenhuis van de NPS, die in de media aangaf de presentielijst te zullen tekenen, had ook niet getekend. Vier coalitieleden zijn in het buitenland, terwijl twee ziek hebben gemeld. De fractieleider van de Megacombinatie, Ricardo Panka, heeft nog gepoogd de oppositie zover te krijgen om quorum te verlenen, echter zonder resultaat. Omstreeks 12.45 uur besloot Wijdenbosch de vergadering te verdagen.
Dit is het begin
‘Aanleiding voor dit gedrag van de oppositie is de huidige situatie in het land’, zegt de fractieleider van het Nieuw- Front, Radjkoemar Randjietsing. ‘Behalve de energiekwestie heeft de president nog veel te verantwoorden. De buitenlandse schuld bijvoorbeeld is bijkans SRD 1 miljard. De regering geeft jaarlijks een miljard meer uit dan is begroot.’ Ook de wijze waarop de drie sociale wetten door het parlement zijn geloosd, stuit de oppositie tegen de borst. ‘De oppositie zal het quorummiddel daarom blijven hanteren, totdat de president tot inkeer komt.’ Dit is volgens PL-voorzitter Paul Somohardjo slechts het begin. De coalitie mag volgens hem vuurwerk verwachten tijdens de behandeling van de begrotingen voor het dienstjaar 2015. Hij weerspreekt dat de regering cruciale voorstellen van de oppositie bij de behandeling van de sociale wetten heeft meegenomen. Somohardjo heeft enorme twijfels over de uitvoerbaarheid van deze wetten. Bij de begrotingsbehandelingen van 2015 komt hij hierop terug.
Dieptepunt
AC-leider Ronnie Brunswijk vindt de oppositie kinderachtig. Deze houding stagneert volgens hem de ontwikkeling van het land. Dezelfde mening delen Rashied Doekhie en Ricardo Panka. Volgens fractieleider Panka is dit een dieptepunt. ‘De huidige coalitie heeft het quoruminstrument in het verleden gebruikt, maar niet ten koste van de ontwikkeling van het land. Bovendien was het de oppositie die zoveel heisa maakte in het parlement dat de president het hoogste college van staat schuwt. Nu het staatshoofd het parlement wil informeren, boycot men de vergadering.’ Dit was overigens de laatste openbare vergadering voor het in reces gaan van het parlement. De eerstvolgende openbare vergadering wordt uiterlijk voor de eerste werkdag in oktober uitgeschreven. Dan zal president Bouterse zijn jaarrede uitspreken.
DM

error: Kopiëren mag niet!