Participanten ontvangen certificaat in verband met rolstoelproject

Participanten van de verschillende zorginstellingen, die drie dagen lang hebben mogen leren hoe een kapotte rolstoel zelf te repareren, die op de juiste manier in elkaar zetten en hoe effectief een rolstoel te gebruiken, kregen gister hun certificaat overhandigd. De trainingen die de participanten hebben mogen volgen, staan in het kader van het rolstoelproject van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen in samenwerking met de Stichting Trainingsprojecten voor Jeugdige Gehandicapten in Suriname (TJG) van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).
Roy Haverkamp, ouderling van de kerk en coördinator van het project, gaf aan dat er uit een onderzoek is gebleken dat mensen rolstoelen overhandigd krijgen die niet geschikt zijn voor de mensen en die ook voor veel ongerief zorgen. Hij deelde verder mee dat men met een studie is gekomen om mensen die de rolstoelen overhandigen, te trainen om zo juiste stoelen af te geven. Haverkamp zei verder dat de organisatie een jaar terug naar het ministerie van Sozavo stapte om het ministerie in te lichten over dit project. Dit project zal zich zeker verder voortzetten met het verzorgen van de trainingen om zo behoeftigen in de samenleving te dienen, deelde hij verder mee. De minister van Sozavo, Alice Amafo, was ook de mening toegedaan dat dit project verder voortgang moet vinden zolang er behoeftigen zijn.
In totaal hebben 23 participanten deelgenomen, waaronder 11 voor de basistraining rolstoelen en 12 voor de training reparatie- en onderhoud rolstoelen. Naast de certificaten die werden uitgereikt, werden er ook rolstoelen in bruikleen overhandigd aan behoeftigen.

error: Kopiëren mag niet!