Agente verwondt man aan geslachtsdeel

Er heeft zich daags terug weer een incident voorgedaan waarbij leden van gewapende eenheden in huiselijk sfeer geweld hebben gebruikt. Het gaat om een echtpaar waarvan beide partners behoren tot verschillende gewapende eenheden. De vrouw die politieagent is heeft haar man (een militair) aan zijn geslachtsdeel verwond. Dagblad Suriname vernam van een betrouwbare bron dat de man op het betreffende moment in de badkamer was. De vrouw snelde toen in een agressieve bui naar de badkamer. Zij trok hard aan het geslachtdeel van haar man. Het vermoeden bestaat dat de militair een buitenechtelijke relatie onderhoudt. Verder wordt vernomen dat de agente pas bevallen is.
Dagblad Suriname belde met de politie van het desbetreffende ressort alwaar het feit zich heeft voorgedaan. Bij navraag is gebleken dat er geen officiële aanklacht bij de politie bestaat omtrent de kwestie. De dienstdoende functionarissen bevestigen wel dat men op de hoogte is van een gerucht in dezelfde richting. Een informant geeft aan dat de situatie van dien aard is dat de medische dienst bij de verwonde militair zeven hechtingen moest aanbrengen. Ook wordt vernomen dat beide partijen hangende het verdere onderzoek zijn ontwapend.
Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie om een reactie gevraagd, gaf in het begin aan totaal niet op de hoogte te zijn van dit gebeuren. Hij geeft aan dat de leiding intern, tuchtrechtelijke maatregelen zal treffen tegen de agente. Partijen hebben besloten deze zaak onderling af te handelen en geen politiezaak ervan te maken. Dit geval heeft zich ruim twee weken geleden voorgedaan.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!