Openbaarheid van bestuur zal media hulp bieden bij onderzoek naar ongebruikelijke transacties

Als president Desi Bouterse een wetsvoorstel gaat indienen waarin voortaan de media als bron zal worden beschouwd bij de melding van ongebruikelijke transacties, moet het wetsvoorstel van openbaarheid van bestuur ook komen. Dit zegt DOE-parlementariër Carl Breeveld in gesprek met Dagblad Suriname. Nieuwsmedia en nieuwsberichten zullen voortaan ook als bron gelden bij de controle op ‘ongebruikelijke geldtransacties’. Volgens het staatshoofd is het noodzakelijk de wetgeving aan te passen ‘om het mechanisme van informatie-uitwisseling te verbeteren’. Het gaat dan om het uitwisselen van informatie met buitenlandse meldpunten. Het eigen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wordt zo beter voorzien. Hoewel volgens eerdere berichtgevingen bekend was gemaakt dat het wetsvoorstel al naar DNA was gestuurd, zegt de volksvertegenwoordiger dat het staatshoofd dit nog niet heeft gedaan.
Breeveld, die een felle voorstander is van openbaarheid van bestuur, zegt dat wat hem betreft de pers een geweldige waakhond is om een helpende hand hierin te bieden. Indien de wet openbaarheid van bestuur zou worden aangenomen, zou de media veel sneller aan informatie kunnen komen als het gaat om ongebruikelijke transacties. Ambtsdragers en verantwoordelijke mensen zijn dan verplicht om informatie beschikbaar te stellen aan de pers. Volgens hem moet de pers als onderzoeksinstituut in een samenleving worden beschouwd. Als wij vanuit dat oogpunt kijken, zien wij juist omdat onderzoeksjournalistiek zo een hoge en stevige plek heeft in de buitenlandse samenleving, dat daardoor ook meer informatie beschikbaar wordt gesteld. In het buitenland is het namelijk ook zo dat de media vaker ook investeert in onderzoeksjournalistiek. ‘Het onderzoek hoeft niet per se van de wet afhankelijk te zijn, maar dat je de mensen gewoon erop zet en dat mediadirecteuren en -eigenaren meer geld in de sector stoppen’, aldus Breeveld. In tegenstelling tot het buitenland moet er volgens de politicus veel veranderingen aan de media in Suriname worden doorgevoerd. Dit, omdat wij in Suriname weinig onderzoeksjournalistiek hebben en meer snelle verslaggeving.
Anticorruptiewet moet met terugwerkende kracht werken
De anticorruptiewet, die al een tijdje aan De Nationale Assemblee is aangeboden, is momenteel in voorbereiding bij een commissie van rapporteurs onder leiding van Megacombinatie-fractieleider Ricardo Panka. Breeveld is natuurlijk blij dat het wetsvoorstel door het staatshoofd was ingediend, maar vindt dat de behandeling daarvan te lang duurt. Hij had het liever gisteren goedgekeurd gezien, dan morgen. Daarom zal de volksvertegenwoordiger ook pleiten dat het met terugwerkende kracht moet gaan werken naar 2010, het moment dat deze regering aantrad. Volgens Breeveld was het de huidige president die had aangegeven dat hij een kruistocht zou beginnen tegen corruptie. Als deze wet vier jaar lang nog op zich heeft laten wachten, vindt hij dat deze wet ook moet gaan gelden voor de huidige machthebbers.
FR

error: Kopiëren mag niet!