Minister Soeresh Algoe gaat padieproductie in Coronie oppakken

De minister van LVV, ir. S. Algoe, en de parlementariërs Henk Ramnandanlal en Anton Paal hebben de Coronianen hoop gegeven dat de rijstbouw in Coronie nieuw leven wordt ingeblazen. Ik ben bijzonder blij met het positief initiatief van deze heren. Ik heb een speciale band met het district Coronie, maar mijn band met de Coroniaanse rijstboeren gaat terug naar de periode 1987/’88. Mijn afstudeerscriptie gaat over de “Rijstbouw in Coronie” en ik heb daarbij veel medewerking gehad van mijn vriend, de heer Otto Dewanchand, die toen de scepter zwaaide over de Landbouwbank in Coronie. Coronie heeft ruim 4000 ha vruchtbare moleson kleigronden welke zeer geschikt is voor de natte rijstbouw. De toekomst van Coronie ligt in de rijstbouw, maar de regeringsautoriteiten moeten zaken goed voorbereiden en niet in een vlaag van enthousiasme wilde verwachtingen opwekken bij de Coroniaanse rijstboeren. Aan minister ir. S. Algoe en ir. H. Ramnandanlal wil ik een verzoek doen om realistisch te blijven en heel klein weer op te starten. U gaat 1000 ha voor het volgende seizoen niet kunnen inzaaien. Begint U alvast met 100 ha en probeer elk seizoen met 100 ha op te voeren. Rijstarealen die 10 a 15 jaren niet ingezaaid zijn, zijn veranderd in grote bosschages en het gaat veel tijd, kapitaal en energie kosten om deze gronden zaaiklaar te maken
Coronie heeft potentie om rijstdistrict te worden
Tabel 1. Padiproductie in Coronie ( periode 1985-1988)
Areaal 1985 1986 1987 1988
Beplant areaal in ha 3525 4021 2405 2482
Copping intensity 1.25 1.42 0.77 0.64
Poductie in tonnen 14.487 15.762 8.179 7.521
Gem. productie per ha/tonnen 4.11 3.93 3.40 3.03
Bron: scriptie Hardeo Ramadhin
Wij weten dat het district Coronie vruchtbare gronden heeft, maar dat alleen is niet voldoende om een hoge productie te halen. Bij de productie moet men ook letten op de infrastructuur, voldoende water, goed zaaizaad, kunstmest, goede irrigatie- en loosleidingen, egale gronden etc. Bij een productie van 3,93 of 3.40 ton per ha( zie tabel 1), moet men ophouden om rijst te verbouwen. De minister van LVV is een kundige man en hij moet ervoor zorgen dat zaken goed voorbereid worden voordat men op deze grote schaal gaat inzaaien.

De politieke partij Palu was in slaap gevallen

Kort na de verkiezingen van 2010 heb ik in een artikel geschreven dat de politieke partij PALU de meeste landbouwdeskundigen in huis heeft en ook over de potentie beschikt om Coronie tot een welvarend rijstdistrict te maken. De heren van Palu waren vier jaren lang (2010-2014) in een winterslaap gedompeld. Nu de verkiezingen in zicht zijn, worden zij plotseling weer wakker en willen zij binnen enkele maanden 1000 ha rijst inzaaien in Coronie. Wij politici moeten heel eerlijk zijn en mensen geen gouden bergen beloven. Wij kijken vol verwachting uit wat de heer Anton Paal de komende maanden gaat doen voor de rijstboeren.

Oproep aan de rijstboeren

De rijstboeren van Nickerie en enkele boeren uit Coronie en Saramacca worden opgeroepen om goed op te letten wat deze regering voor de rijstboeren in Suriname doet. Deze regering is kampioen in het vertellen van mooie verhalen en halve waarheden. De lezers wil ik vragen om de jaarverslagen van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij goed door te nemen ( periode 2005-2010). In de ruimte praten en zelf cijfers produceren betekent letterlijk: “het Surinaamse volk op een dwaalspoor brengen”. Op deze nieuwe minister van LVV, de heer ir. S. Algoe, wil ik een verzoek doen om alsnog de jaarverslagen over de periode 2010-2014 in orde te maken. Studenten en geïnteresseerden hebben vooral data nodig om scripties te maken.
Droge rijstbouw, een droomverhaal
Ruim zeven maanden terug ( januari 2014) was er een ingenieur ( in Nederland geweest) in Suriname gekomen om aan droge rijstbouw te doen. Op de televisie zag ik die meneer en zijn zoon uitleggen wat zij allemaal gaan doen. Hij sprak over een productie van 300.000 ton padie op jaarbasis. Mijn president maakte toen nog de opmerking: “Nickerianen zijn gewaarschuwd”. Ik schreef toen een artikel over de droge rijstbouw en meneer Limbopersad was zo woedend op mij en heeft toen de “President van Nickerie” gehaald om mij zeer negatief te bespreken. Na de eenmalige oogst van enkele balen padie per ha, hebben wij niks meer gehoord over de droge rijstbouw van ing. Bhika. Was dit weer een droomverhaal van de regering Bouterse/Ameerali?
Trots op de rijstboeren
De Surinaamse rijstboeren zijn zeer harde werkers. Zij hebben ervoor gezorgd dat na 1930 Suriname geen korrel rijst hoeft te importeren. Vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft Suriname aardig wat rijst geëxporteerd. Op de overheid doe ik nogmaals een beroep om onze rijstboeren regelmatig incentives te geven, waardoor zij blijven produceren voor de natie Suriname.
Korte opmerking over leden van het kabinet
De “President van Nickerie” heeft enkele jaren terug een kabinet samengesteld in Nickerie voor de Paarse partij. Op donderdag 14 augustus 2014 is dit kabinet ingeschakeld om de fabels van de notoire fantast goed te praten. In de verdediging is ook het artikel van de politiek/analist Hardeo Ramadhin meegenomen. Ik zal niet veel aandacht besteden wat er op de persconferentie is gezegd. Pastor Kenneth en mevrouw Benazir Bhutto van RGB hebben over moraal en ethiek gesproken. Ik ben blij dat deze twee leerkrachten aandacht besteed hebben aan deze hoge morele waarden en normen, maar in het Nederlands zegt men vaak: “Als de vos de passie preekt, boer pas op je doksen en kwa-kwa’s”. Hoe durven deze twee moraalridders van de Paarse partij over hoge morele en ethische waarden en normen te praten, terwijl zij anderzijds een politieke leider adoreren wiens handen besmeurd zijn met bloed?
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!