Adron start oogst zaaizaad

Het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum (Adron) is deze week begonnen met het afoogsten van zaaizaad. Volgens de waarnemend directeur van het Adron, Soedeschand Jairam, heeft het instituut dit seizoen bijkans 120 hectaren aan zaaizaad ingezaaid. Het instituut produceert origineel-, elite- en nabouwzaad. Het betreft in deze 28 hectaren origineelzaad door contractboeren, 16 hectaren nabouwzaad, 16 hectaren origineelzaad te NV Nani en bijkans 70 hectaren zaad op het terrein van Stichting Machinale Landbouw (SML) in Wageningen. Volgens Jairam gaat het om de Lijnen 125, 128 en 130 van het Adron. Dit seizoen zal het tweede partij zaad, dat verbouwd is op het terrein van SML, afgeoogst worden. Jairam zegt dat dit seizoen samen met de lokale verwerkers opslag- en droogfaciliteiten bekeken zouden worden voor het afgeoogste zaad. Dat is niet gelukt, daar de verwerkers volgens hem logistiek niet voldoen aan de eisen om dit te doen. Het Adron is nu afhankelijk van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die de faciliteiten zal opzetten. Zoals het vorige seizoen, zal dit seizoen wederom à veld afgeoogst en verkocht worden. Er is reeds hierover met de boeren en boerenorganisaties afgestemd.
Jairam zegt dat het Adron voorstaander is van kwalitatief zaaizaad, vandaar dat het noodzakelijk is om eigen faciliteiten op te zetten voor de verwerking hiervan. De locale verwerkingsbedrijven zijn niet bestemd voor de verwerking van zaaizaad. Daarnaast zal het volgens Jairam dit seizoen niet meer lukken om zaaizaad te verbouwen te Prins Bernhardpolder, omdat het juridisch proces dat reeds gaande is over dit terrein, nog niet rond is. LVV is nog in onderhandeling hierover. Er is bijkans 5000 ton zaaizaad op seizoenbasis nodig. Hiervoor is een areaal van 1200 hectaren vereist. Het Adron gebruikt per seizoen ruim 200 ton origineelzaad om zaaizaad te produceren. Volgens Jairam voldoet het zaaizaad van de contractboeren niet altijd aan de vereiste kwaliteit. Zij worden begeleid door het instituut, maar verwerken het niet op de juiste manier. Indien het Adron start met het verbouwen van zaaizaad te Prins Bernhardpolder en de faciliteiten van LVV aangeboden krijgt, zal het instituut de algehele boerengemeenschap kunnen voorzien van hoogwaardig zaaizaad. Momenteel heeft het instituut een tekort aan areaal. Volgens Jairam hangt de prijs van zaaizaad af van de kwaliteit die de zaaizaadboeren leveren. Hierdoor worden deze boeren gestimuleerd om steeds betere kwaliteit zaad te leveren. Hoewel de kostprijs veel hoger ligt, is de prijs van zaaizaad ook afhankelijk van de opkoopprijs van padie.

error: Kopiëren mag niet!