Faculteit der Humaniora levert eerste master afgestudeerde af

Preetema Pahladsingh gehuwd Jong-A-Lock
Preetema Pahladsingh gehuwd Jong-A-Lock
Aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft de Faculteit der Humaniora als studierichtingen Taal, Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Gister werd de eerste afstudeerpresentatie van de faculteit gehouden door Preetema Pahladsingh gehuwd Jong-A-Lock, die de titel Master of Science Nederlands behaalde.
‘Unieke variatie lexicon Sarnami Nickerie-West’ is de titel van haar afstudeerscriptie. Zij gaf aan dat haar onderzoek gebaseerd is op de woordenschat van Sarnami-sprekers en de variatie in het Sarnami. Zij gaf aan zich beperkt te hebben tot Nickerie –West, gezien daar het Sarnamie het meest gesproken wordt. De relevantie van deze studie is dat er sprake is van een wetenschappelijke vastlegging, een vastlegging van kennis.
Volgens Preetema Pahladsingh was de studie die twee jaar heeft geduurd heel enerverend, maar ze heeft het met plezier gedaan. Zij gaf aan per 1 oktober haar diensten te zullen verlenen als docent bij de faculteit.

error: Kopiëren mag niet!