Grove fout tijdens loting Faculteit der Medische Wetenschappen

Grove fout tijdens loting Faculteit der Medische WetenschappenDe Faculteit der Medische Wetenschappen heeft zoals elk jaar de loting gehouden om te bepalen welke nieuwe studenten worden toegelaten. Deze loting vond donderdagavond in de Congreshal plaats. Ouders en studenten zaten vol spanning te wachten op de uitkomst van de loting. Voor de studierichting Geneeskunde zijn er 20 kandidaten ingeloot en 15 kandidaten zijn rechtstreeks doorgestroomd op basis van hun puntensaldo. De overige 5 plaatsen in de top 20 moesten verloot worden tussen 9 studenten die allen 32 punten hadden. Voor de studierichting Fysiotherapie zijn er 20 kandidaten ingeloot en 5 zijn doorgestroomd. Voor de studierichting Geneeskunde hebben zich 150 kandidaten opgegeven en voor de studierichting Fysiotherapie 45 kandidaten.
Slap optreden lotingcommissie
Tijdens de loting voor de studierichting Geneeskunde liep het totaal mis. De 9 kandidaten die hetzelfde aantal punten hadden (32 punten), zijn eerst in de gelegenheid gesteld om een lot te trekken. Nadat 8 kandidaten al een lot hadden getrokken, bleek dat de doos leeg was. Er was dus geen negende lot voor de negende kandidaat. De lotingcommissie constateerde dat zij een fout had gemaakt en stelde de negende kandidaat voor de keus om zich erbij neer te leggen of om een nieuwe loting te vragen. Om deze keuze te leggen op de schouders van de 18-jarige Amos Yusuf getuigde niet van enig daadkracht zijdens de lotingcommissie. De zaal stelde nog voor om Yusuf gewoon als 41ste kandidaat toe te laten, om de fout weg te maken, maar de lotingcommissie kwam met geen enkel voorstel. Alle loten waren al getrokken en alleen plaats 6 was nog open, hetgeen betekende dat Yusuf geen ander lot dan lot 6 zou kunnen trekken als er een lot had gezeten in de bus. Hiermee zou hij dan buiten de loting vallen, want de 5 beschikbare plaatsen waren al ingevuld.
Yusuf vroeg om een nieuwe loting te laten plaatsvinden. De lotingcommissie die duidelijk geen pasklaar antwoord had op de ontstane situatie, ging daarmee akkoord. Echter, bij de tweede loting viel kandidaat Shaya Joemmanbaks, die eerder wel als nummer 3 was ingeloot, uit de loting. Door een fout van de lotingcommissie werd het lot van 5 aankomende artsen herschikt en viel een student die zich bijzonder hard heeft ingezet en eerder al was ingeloot, buiten de boot. Het lot van 5 kandidaten werd ondergeschikt gemaakt, aan het lot van 1 kandidaat en de lotingcommissie onder toezicht van notaris Sanrochman toonde totaal geen slagvaardigheid om haar eigen fout te corrigeren. Een deel van de aanwezigen was het niet eens met het besluit van de commissie. Echter is er geen instantie waar men terecht kan voor beklag. Ook schijnen er geen procedureregels te zijn vastgesteld voor dit soort voorvallen. “De loting heeft plaatsgevonden volgens de beschikking van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling”, vertelt voorzitter Paul Brandon van de lotingcommissie. De commissie bestond uit 5 leden.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!