Vicepresident brengt bezoek aan synode

1 vp brengt bezoek aan synode 1Binnen de Evangelische Broedergemeente wordt er dit jaar gesproken over het ‘Synodejaar 2014’. Volgens de voorzitter van het synodebestuur, Orlando Resowidjojo, wordt er om de drie jaar synode (kerkvergadering) gehouden om samen van gedachten te wisselen wat er gedaan is in ‘het werk van de Heer’. Tijdens deze kerkvergadering worden er ook besluiten genomen wat te doen in de komende drie jaar. Verder wordt op elke synode een nieuw bestuur gekozen om de provincie de komende drie jaar te leiden: het provinciaal bestuur.
Bij de gehouden synode in de Wanicakerk was de vicepresident Robert Ameerali als gast. Volgens de voorzitter is het traditioneel dat de eerste burger, de president, bij de kerkelijke vergadering wordt uitgenodigd, maar gezien de drukke werkzaamheden werd de vicepresident afgevaardigd. De voorzitter deelde mee dat er aan de regering gevraagd is voor ondersteuning in het werk van de kerk. ‘Wij zijn een kerk in de samenleving, wij staan niet op ons zelf. Wij doen werkzaamheden die toevertrouwd zouden moeten zijn aan de Staat en dat de regering het werk ondersteunt dat wij doen in de samenleving. Er is een verlanglijst dat wij zullen bieden aan de vp en één van de zaken op die lijst is het optrekken van de subsidies van de kinderhuizen en scholen en de grondvraagstukken’, aldus de voorzitter van het synodebestuur.
Vrijdag vinden de verkiezingen plaats voor een nieuw bestuur. Reinold Pansa heeft zichzelf niet herkiesbaar gesteld gezien hij al 9 jaar zitting heeft in het provinciaal bestuur. Volgens hem is zijn zittingsjaar geëxpireerd. Hij gaf aan zich verder te zullen inzetten en met positief feedback het werk van de EBG op te zullen trekken tot grotere hoogtes.

error: Kopiëren mag niet!