Meer dan veiligheid; het explosievenbeleid en management in Suriname

Er is nog weinig regelgeving op het stuk van explosieven in Suriname. Gezien de toename in gebruik van explosieven in met name de kleinschalige goudsector is het van belang dat de regelgeving en de controle op de naleving daarvan serieus ter hand worden genomen. Het gaat hier niet alleen om veiligheid in het gebruik van explosieven, maar meer nog om de beveiliging van een product dat, indien het in verkeerde handen terechtkomt, voor minder edele (terroristische) doelen gebruikt kan worden.
In het kader van veilig gebruik en beveiliging van explosieven wordt van 26 tot 28 augustus 2014, voor de derde keer in Suriname, een ‘safe, efficiënt & advanced blast management course’ gehouden. De cursus wordt verzorgd door Chisu Mining Services NV, die onder de paraplu valt van Orica, die een van de grootste explosievenproducenten in de wereld is. De cursus zal worden gevolgd door een zeer selecte groep mensen die vanwege hun beroep te maken hebben met explosieven, zoals vertegenwoordigers van Defensie, het Nationaal Leger, de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Natuurlijke Hulpbronnen en Suralco.
John Courtar, vertegenwoordiger van de afdeling OSH van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, gaf aan dat de dienst Arbeidsinspectie de instantie is die wettelijk de bevoegdheid heeft tot controle op naleving van de wetgeving betreffende veiligheid in de arbeidssfeer, waaronder ook het gebruik, de import, het transport, de opslag etc. van explosieven. Binnen de jurisdictie van Arbeidsinspectie vallen zowel de private als de publieke sector. Courtar zegt blij te zijn dat de regering nu meer nadruk legt op veiligheid, maar hij benadrukt ook dat de beveiliging van explosieven ter hand moet worden genomen, omdat het ontbreken hiervan deuren openlaat voor terroristen. Courtar gaf verder aan al twee jaren bezig te zijn met het voorbereiden van veiligheidspaspoorten.
Aan het eind van de cursus zullen alle deelnemers en ook de deelnemers van de twee vorige cursussen een veiligheidspaspoort ontvangen van het ministerie van Arbeid. Hiermee kunnen de deelnemers later in het veld aantonen dat zij bevoegd zijn. Elk paspoort zal de gegevens van betreffende persoon, de gevolgde opleidingen en een volgnummer bevatten.
Mark Karg, vertegenwoordiger van de Terrorisme Bestrijdingsunit, die valt onder het Bureau Nationale Veiligheid, geeft aan dat Suriname geen explosievenwetgeving heeft. Er is slechts de Vuurwapenwet, waarin explosievengebruik vervat is. Explosieven worden niet alleen gebruikt bij terreuraanslagen en door terroristische organisaties, maar ook binnen de civiele sfeer. Daarom moet er gedaan worden aan explosievenmanagement. Dit is de reden waarom het Bureau Nationale Veiligheid wat regelgeving heeft ontwikkeld, welke aan de procureur-generaal (pg) is voorgelegd. De pg heeft op zijn beurt de bruikbare zaken in deze wetgeving geëntameerd. Bij aanvragen voor import die via de pg lopen, wordt deze wetgeving gehanteerd. Het Bureau Nationale Veiligheid vervult bij lopende aanvragen tevens de rol van beoordelaar op basis van enkele criteria. De uiteindelijke goedkeuring en vergunning wordt verleend door de pg.
Gerold Dompig, voorzitter Commissie Ordening Goudsector, gaf aan dat de Surinaamse overheid jaarlijks miljoenen Amerikaanse dollars verdient via de kleinschalige goudbedrijven. De sector faciliteert bijkans 30.000 arbeiders, die in Paramaribo geen werk zouden kunnen vinden. Gezien de toename in het gebruik van explosieven in de kleinschalige mijnbouw, ziet de overheid de noodzaak voor het verhogen van de veiligheid en kennis bij het gebruik hiervan als onderdeel van de ordening.

error: Kopiëren mag niet!