Directeur Minov: “Educatie-instituut op hbo-niveau mag geen BSc-titel toekennen”

De “Bachelor of Science”-titel is slechts voorbehouden aan de universiteit. Het IOL is niet gerechtvaardigd in het uitgeven van de titel BSc. Het IOL is een hbo-opleiding en een educatie-instituut en mag slechts de titel Bachelor of Education uitgeven.’ Dit zegt Robert Peneux, directeur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling aan de krant naar aanleiding van een oproep gedaan door het ministerie aan afgestudeerden van het IOL om hun diploma’s in te leveren. Het gaat om de opleidingen Pedagogiek, Health Education en Logopedie. Onder deze studenten bevindt zich een groep met de titel ‘Bachelor of Science’. Deze titelbezitters zijn het oneens met deze oproep van Minov.
Peneux zegt dat hij zich eraan stoort dat juristen in de krant onverantwoorde uitspraken doen. Hierbij refereert hij aan de jurist Harish Monorath die via de media de gedupeerden opgeroepen heeft om een zaak tegen de Staat aan te spannen. ‘Een Bachelor of Science titel van iemand die een hbo-opleiding heeft genoten, zal ook in het buitenland nimmer erkenning krijgen. De Bachelor of Education titel daarentegen is waardevast gehuisvest op het instituut waar het toe behoort’, gaat Peneux verder. Hij verduidelijkt dat het ministerie feitelijk een diploma met een oude niet correcte tekst (uit een staatsbesluit welke dateert uit 1970) wil verruilen met een diploma met een nieuwe tekst. De oude wet correspondeert niet meer met de uitgegeven bachelor titel.
Peneux vindt het jammer te moeten constateren dat studenten eigenlijk zijn misleid. “Je geeft ze een titel die geen wettelijke basis heeft”, zegt hij. Een science titel is een wetenschappelijke titel. ‘Voor de instroom naar de universiteit (een wetenschappelijk instituut) heb je een VWO- diploma als vooropleiding nodig. De meeste studenten op het IOL hebben geen VWO-diploma, maar slechts een Havo-diploma. Zowel de universiteit als het IOL kent bijvoorbeeld de studie ‘Methode en technieken’, maar de inhoud is niet hetzelfde.’ Hiermee verduidelijkt Peneux het verschil in niveau tussen de opleidingsinstituten. “Ik begrijp het gevoel van de studenten, maar kan helaas niet helpen dat ze zijn misleid.” Peneux vindt het belangrijk dat hij als directeur van zijn ministerie ervoor zorgt dat het diploma dat is uitgegeven, gebaseerd is op de eisen die wettelijk gesteld zijn. Ten aanzien van een mogelijke achteruitgang in salariëring voor de mensen van wie diploma’s zullen moeten worden ingeruild, geeft Peneux aan dat het niet uitmaakt of die mensen nu een Bachelor of Science dan wel een Bachelor of Education als titel hebben. De afweging met betrekking tot salariëring geschiedt op basis van de functie die men bekleedt. Aan de hand van de functie wordt de schaalindeling bepaald’, meent hij.
“Veel mensen hebben hun diploma’s al ingeleverd. Het gaat om niet meer dan 13 diploma’s in totaal. Niet meer dan 5 daarvan bevatten de Bachelor of Science titel. We werken hard aan kwaliteitsvorming op het IOL en onze taak als ministerie is om de studenten te beschermen. Het kan niet zo zijn dat het diploma dat je ontvangt, later niet gebruikt kan worden. Er kan geen ‘science’ titel worden toegekend op hbo-niveau”, aldus Peneux.

error: Kopiëren mag niet!