Kreken te Koewarasan opgehaald

Een blijde bewoner van de Zuurzakweg te Koewarasan vertelde gisteren aan Dagblad Suriname dat tot zijn grote verassing een aanvang is gemaakt met het ophalen van de kreken in de buurt. In een eveneens gisteren verschenen bericht in Dagblad Suriname uitte de bewoner zijn misnoegen over de onhoudbare situatie in zijn buurt. De kreken in de omgeving zouden in vier jaren tijd slechts eenmaal zijn opgehaald. Het gevolg was dat er door de enorme regen sprake was van zoveel wateroverlast dat erven in de buurt onderliepen en toiletten niet meer door te spoelen waren. De kokers in de kreken waren wel drie maanden terug opgehaald, maar de rest van de kreek was zo achtergelaten. Bij navraag had de bewoner vernomen dat er niet genoeg geld beschikbaar zou zijn van overheidswege om de gehele kreek op te halen. De kreken waren uiteindelijk zo overwoekerd door een dikke massa gras dat je er gewoon overheen kon lopen, aldus de bewoner.

error: Kopiëren mag niet!