EBS: Load-shedding of totale black-out

Het uitschakelen van de elektriciteit in verschillende wijken door de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is noodzakelijk. Een andere keus heeft de EBS niet. Het is schematisch uitschakelen van het netwerk of een totale black-out. Load-shedding is in deze situatie de enige oplossing om de ontstane schaarste aan energie op te vangen. Vergelijk het met een weegschaal. Als de ene kant zwaarder is (vraag naar vermogen), dan de andere kant (aanbod vermogen van de opwekcentrales), dan gaat de zwaardere kant kantelen. De enige manier om de weegschaal weer in balans te brengen, is om een deel van de zwaardere kant van de weegschaal er van af te halen (dat is load-shedding). Past de EBS dit systeem niet toe, ontstaat er een en totale black-out en heeft geen enkele burger stroom in het Epar-gebied (Paramaribo, Wanica, Saramacca, Commewijne en Para).
Na een totale black-out duurt het veel langer om de energievoorziening weer op gang te brengen. Als burgers zelf bezuinigen in energieverbruik wordt de vraag naar energie minder. Hierdoor kan de energiebalans (vraag tegenover aanbod) intact worden gebracht en hoeft de EBS niet of minder te load-shedden. Energie kan je opwekken, maar niet opslaan. Wat wordt opgewekt, moet dus meteen worden gedistribueerd voor verbruik. Er is sprake van een energiebalans als de opgewekte energie voldoende is om in de vraag naar energie te voorzien. De gebruikers bepalen hoeveel energie er nodig is. Door het laagwaterpeil in het Afobaka Stuwmeer, dat ver beneden het normale patroon is (10 ft lager), heeft de Suralco 3 van de 6 turbines te Afobaka moeten uitzetten, waardoor er 30MW (vermogen) minder kan worden geleverd aan de EBS en die dus ook 30 MW minder kan leveren aan haar klanten.
Indien de EBS niet zelf wijken uitschakelt van haar netwerk, loopt zij het risico, dat de motoren in haar eigen centrales, in die van Staatsolie (SPCS) en de Suralco overbelast raken. Daarnaast zijn de machines en generatoren in de centrales zodanig ontworpen, dat die zichzelf uitschakelen bij een vraag naar vermogen dat groter is dan zij kunnen bieden. Slechts 45 procent van het vermogen, dat de samenleving nodig heeft, wordt door de EBS zelf opgewekt. De rest van het vermogen wordt door Staatsolie en de Suralco opgewekt. De EBS roept elke burger op om zuinig en bewust om te gaan met de beschikbare energie. Op deze manier draagt u bij de energiebalans intact te houden.

error: Kopiëren mag niet!