Marcel Eyndhoven: ‘Verminderde stroomtoevoer eind van het jaar genormaliseerd’

De Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft in een persbericht aangegeven dat zij in samenwerking met Staatsolie en de overheid er alles aan zal doen om de impact van de stroomonderbrekingen op de samenleving te minimaliseren. De machines die kapot zijn zullen hersteld worden, zodat er een beetje verlichting komt, zegt technisch directeur van de Energiebedrijven Suriname (EBS), Marcel Eyndhoven. Ook zegt de technisch directeur dat de EBS vanuit het buitenland hulpstroom zal halen om het tekort aan stroom op te vangen. ‘Hierdoor zullen de stroomonderbrekingen minder worden. Er moeten meer machines komen en de overheid moet dat bekostigen’, vertelt Eyndhovenaan Dagblad Suriname. ‘De stroomonderbrekingen zullen langzaam verminderen en misschien eind van het jaar helemaal genormaliseerd worden’, aldus Eyndhovenvan EBS.
Staatsolie levert de EBS ruim 440 GWh (gigawatt per uur) bij een gemiddeld vermogen van ruim 50 MW. De rest van het gevraagde vermogen (ongeveer 45 procent van het landelijk gebruik) wordt door de EBS zelf opgewekt in de verschillende locaties waar zij centrales heeft staan. De Suralco levert jaarlijks ongeveer 900 GWh aan energie bij een gemiddeld vermogen van 100 MW (megawatt). Deze energie wordt volledig gegenereerd met behulp van rivierwater uit het Afobaka stuwmeer. Het waterpeil in het Afobaka stuwmeer is ver beneden het normale patroon. Suralco heeft daarom in overleg met de Surinaamse overheid besloten de elektriciteitsopwekking vanaf 19 augustus geleidelijk terug te brengen van zes naar drie turbines. De gemiddelde elektriciteitsafname welke via de overheid aan de EBS wordt geleverd zal hierdoor rond 60 MW bedragen. Dit betekent dat de EBS gemiddeld 30 MW minder aan elektriciteit heeft om te distribueren naar de samenleving. Het gevolg van het uitzetten van de drie turbines te Afobaka is, dat in de eerste plaats er direct 30 MW elektriciteit minder te distribueren is door de EBS welke zich bij uitval van de eigen machines meteen zal laten voelen. Dit tekort wordt door een systeem van load-shedding opgevangen. Dat wil zeggen dat het effectief beschikbaar vermogen dusdanig wordt gedistribueerd, met als gevolg dat wijken per toerbeurt voor een korte periode uitgeschakeld worden. Dit is de oorzaak van stroomuitval in sommige gebieden. Hoewel de EBS haar opwekcapaciteit eind vorig jaar heeft verhoogd met 63 MW, kan het tekort van 30 MW nu nog niet volledig worden opgevangen door de gezamenlijke opwekcapaciteit van EBS en Staatsolie. De transmissie- en distributieprojecten om het extra vermogen van EBS en Staatolie (94 MW) op het net te brengen zijn nog in uitvoering. De eerste projecten komen eind dit jaar gereed. Deze projecten zullen door EBS en Staatsolie versneld worden uitgevoerd. De eerste maatregelen moeten binnen 3 tot 4 weken resulteren in de eerste stap tot normalisatie van de energievoorziening. Ook zal het terugbrengen van de stroomtoevoer worden verholpen, wanneer het waterpeil in het Afobaka stuwmeer genormaliseerd is. EBS is van mening dat de burger kan meehelpen de impact van de verminderde stroomtoevoer voor de samenleving te verzachten door zuinig en slim met stroom om te gaan. Dit, door onder andere het gebruik van airco’s te beperken.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!