ILO-Sivis symposium van start

ILOHet Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (Sivis) organiseert in samenwerking met de International Labour Organisation (ILO) wederom een symposium. Het thema van het 2-daagse symposium is ‘het begrijpen van arbeidsadministratie en de rol van vakbeweging’.
Victor Jones, directeur van de Sivis, gaf aan dat zijn definitie van arbeidsadministratie als volgt luidt: ‘alle publieke activiteiten gerelateerd aan het formuleren, controleren en evalueren van het nationaal arbeidsbeleid en alles dat van invloed is op de sociale partners in hun gemeenschappelijke relatie’. Hierbij moet worden nagegaan wat de precieze rol is van de sociale partners in het bijzonder de vakbeweging. Het is zeer belangrijk om te weten wat arbeidsadministratie is, hoe het werkt en wat het betreffende ILO-verdrag hierover zegt, verduidelijkte Jones. De vertegenwoordigster van de ILO (Senior Specialist on Workers Activities), Paula Robinson, gaf in haar openingswoord aan dat het symposium gericht zal zijn op vergroten en verbeteren van de stem en de invloed van werknemers. De ILO voorziet in het basisraamwerk en de deelnemers geven er invulling aan mede door het delen van hun eigen ervaringen. Robinson benadrukte het belang van ‘sociaal dialoog”: de interactie tussen de regering en haar sociale partners zoals werkgevers en hun vertegenwoordigers en ook werknemers. Deze interactie kan op de werkplaats beginnen en tot op internationaal niveau doorwerken, zei Robinson. Glenn Piroe van het ministerie van ATM gaf ook een inleiding over de structuur van de arbeidsadministratie en de taken en de functies die er bestaan. Het is de eerste keer dat bij dit jaarlijks terugkerend evenement een delegatie van de vakbeweging uit Aruba aanwezig was op het symposium. Dit jaar viert de Sivis haar 45-jarig bestaan.

error: Kopiëren mag niet!