Verminderde stroomtoevoer onvermijdelijk

De N.V. Energie Bedrijven Suriname is de nationale elektriciteitsleverancier voor een groot deel van het bewoonde deel van Marowijne tot Nickerie. De EBS levert elektriciteit die zij zelf opwekt en die zij toegeleverd krijgt van de centrales van Suralco uit Afobaka en van Staatsolie. Laatstgenoemde levert de EBS ruim 440 GWh bij een gemiddeld vermogen van ruim 50 MW. De rest van het gevraagde vermogen (ongeveer 45 procent van het landelijk gebruik) wordt door de EBS zelf opgewekt in de verschillende lokaties waar zij centrales heeft staan. De Suralco levert jaarlijks ongeveer 900 GWh aan energie bij een gemiddeld vermogen van 100 MW. Deze energie wordt volledig gegenereerd met behulp van rivierwater uit het Afobaka stuwmeer.
Het waterpeil in het Afobaka stuwmeer is ver beneden het normale patroon. Suralco heeft daarop in overleg met de Surinaamse overheid besloten de elektriciteitsopwekking vanaf vandaag 19 augustus geleidelijk terug te brengen van zes naar drie turbines.
De gemiddelde elektriciteitsafname welke via de overheid aan de EBS wordt geleverd zal hierdoor rond 60 MW bedragen. Concreet betekent het dat de EBS gemiddeld 30 MW minder aan elektriciteit heeft om te distribueren naar de samenleving.
Het gevolg van het uitzetten van de drie turbines te Afobaka is, dat in de eerste plaats er direkt 30 MW elektriciteit minder te distribueren is door de EBS welke zich bij uitval van de eigen machines meteen zal laten voelen. Dit tekort wordt door een systeem van load-shedding opgevangen. Dat wil zeggen dat het effectief beschikbaar vermogen dusdanig wordt gedistribueerd, met als gevolg dat wijken per toerbeurt voor een korte periode uitgeschakeld worden. Dit was vandaag de oorzaak van stroomuitval in sommige gebieden.
Hoewel de EBS haar opwekcapaciteit eind vorig jaar heeft verhoogd met 63 MW, kan het tekort van 30 MW nu nog niet volledig worden opgevangen door de gezamenlijke opwekcapaciteit van EBS en Staatsolie. De transmissie- en distributieprojecten om het extra vermogen van EBS en Staatolie (94 MW) op het net te brengen zijn nog in uitvoering. De eerste projecten komen eind dit jaar gereed. Deze projecten zullen door EBS en Staatsolie versneld worden uitgevoerd.
EBS zal in samenwerking met Staatsolie en de overheid er alles aan doen om de impact op de samenleving te minimaliseren.
De eerste maatregelen moeten binnen 3 tot 4 weken resulteren in de eerste stap tot normalisatie van de energievoorziening. Ook zal het terugbrengen van de stroomtoevoer worden verholpen, wanneer het waterpeil in het Afobaka stuwmeer genormaliseerd is.
Het treffen van noodzakelijke noodstroomvoorzieningen zullen na overleg en goedkeuring door de overheid uitgevoerd worden. Het is wereldwijd gebruikelijk noodstroomvoorzieningen in stelling te brengen en te handhaven totdat de situatie is genormaliseerd.
Als klant/burger kunt u meehelpen de impact van de verminderde stroomtoevoer voor de samenleving te verzachten door zuinig en slim met stroom om te gaan door o.a. het gebruik van airco’s te beperken. Hoe minder stroom wij samen gebruiken, hoe minder gebieden wij hoeven uit te schakelen.
Een bijzondere oproep doen wij aan alle bedrijven met gevoelige produktieprocessen of produkten. Deze kunnen bellen naar het mobiele nummer (597) 8997619 om informatie in te winnen, maar ook informatie te verstrekken over de dagelijkse produktie. EBS kan bij haar planning dan hiermee rekening houden.
De EBS zal de samenleving via de media en de EBS Callcenter (op het nummer 175) vroegtijdig informeren over de dagen en tijden waarop uw buurt uitgeschakeld wordt. De EBS dankt een ieder voor het begrip en de medewerking.

error: Kopiëren mag niet!