Samenbundeling boeren belangrijk voor toegang tot wereldmarkt

“Agrariërs moeten zich steeds meer gaan organiseren. Zo kunnen vooral de problemen waarmee sommigen reeds jaren kampen, gemakkelijker en sneller worden opgelost”, zei de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe, in het weekend aan boeren op een bijeenkomst te Helena Cristina in Wanica. De informatievergadering werd door de afdeling Coöperatiewezen van het ministerie belegd in verband met een op te zetten ‘agrocoöperatie’ in dat gebied. Boeren van dit gebied kijken reeds jaren uit naar titels op hun gronden. Ook technische begeleiding zien ze graag op grotere schaal vanuit het ministerie. Minister Algoe wees de agrariërs erop dat agrariërs zich niet alleen moeten concentreren op het leveren van hun producten op de locale markt, maar dat ze ook export gericht moeten denken en produceren. Volgens de minister is samenbundeling een belangrijke factor. De leden waren verrast met de aanwezigheid van de minister op de bijeenkomst. Ze maakten daarom van de gelegenheid gebruik om hun problemen voor te leggen aan de bewindsman. Het ligt in de bedoeling om binnen een maand ook in dit gebied te komen tot het opzetten van een agrocoöperatie, aldus de publiciteitsdienst van het ministerie van LVV.

error: Kopiëren mag niet!