Verzekeringsdekking Wam mag hoger

Nizaam Ozir, verzekeringsdeskundige en voorzitter van de Unie van Truck- en Zwaarmaterieelhouders in Suriname (UTZS), zegt dat hij de verhoging van de Wam-dekking voor auto’s en trucks naar SRD 25.000 toejuicht. Echter is hij van mening dat de dekking nog steeds niet genoeg is en tenminste SRD 50.000 zou moeten bedragen. Ozir, die al geruime tijd pleit voor een dekking van SRD 100.000, zegt dat vooral bij aanrijdingen waarbij trucks, taxi’s of bussen betrokken zijn, vaak meerdere slachtoffers zijn en de kosten hoog oplopen. ‘De huidige dekking van SRD 20.000 voldoet totaal niet in zulke gevallen.’ Bestuurders van deze rij- en voertuigen zouden volgens hem verplicht moeten worden om zich voor een hoger bedrag te verzekeren. Dit zou niet optioneel moeten zijn, omdat men dan gewoon voor de lagere premie zal gaan, om minder geld uit te geven. Uiteindelijk zullen de verzekerden zelf daar niet meegeholpen zijn.
De voorzitter van de Vereniging van Assurantiemaatschappijen, Maurice Roemer, verduidelijkte in dit kader al dat het gevaar bestaat dat indien de kosten bij aanrijding hoger uitvallen dan de dekking, de veroorzaker aansprakelijk kan worden gesteld voor de meerkosten. ‘Stel dat het slachtoffer invalide is geraakt of langer in het ziekenhuis heeft gelegen’, legt Ozir uit, ‘dan zal het slachtoffer een zaak aanhangig maken tegen de veroorzaker’. Via de verzekeringsmaatschappij zal het slachtoffer dan een claim indienen. In dit kader pleit Ozir ook al geruime tijd voor een verzekeringskamer. Het gebeurt volgens hem vaker dat verzekeringsmaatschappijen niet wensen uit te keren. Benadeelde cliënten van verzekeringsmaatschappijen, die meestal niet voor een rechtszaak kiezen omdat de proceskosten hoger liggen dan het uit te keren bedrag, zouden zich in zulke gevallen kunnen wenden tot de verzekeringskamer.
De verzekeringskamer moet een onafhankelijk instituut zijn waar verschillende actoren uit de verzekeringsbranche zitting in nemen om zaken te monitoren. ‘De kamer moet ook zijn invloed aanwenden bij geschillen tussen de verzekeraars en verzekerden. Niet alleen de belangen van de verzekerden, maar ook van de verzekeringsmaatschappijen zullen hiermee gediend zijn, dus de regering moet er nu toch wel werk van gaan maken dat een dergelijk instituut tot stand komt’, meent de verzekeringsadviseur. De verhoging van het minimumbedrag, dat ook zal gelden voor bromfietsen, zal per 1 september 2014 ingaan. Het is vooralsnog niet bekend wat de te betalen premiekosten zullen zijn.

error: Kopiëren mag niet!