Politieambtenaar heeft vermoedelijk hand in ontvluchting Bordeaux

Een onderinspecteur van politie gestationeerd te Lelydorp wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn geweest bij de ontvluchting van een verdachte die meer bekend staat als Bordeaux. Op woensdag 6 augustus maakte de districtcommissaris van Wanica, Roline Samsoedien, melding bij de politie dat twee mannen vreselijk te keer gingen op het commissariaat. De politie van Lelydorp is vervolgens daarnaar toe getogen, waar bleek dat de mannen de plaats reeds hadden verlaten. Kort daarna belde de dc terug naar de politie. De twee mannen die te keer gingen waren de ondernemer B. en Bordeaux. Beiden heren hebben zich naderhand aangemeld bij de politie en werden conform de geldende regels als verdachten aangemerkt en ook als zodanig behandeld. Op een gegeven moment zag Bordeaux zijn kans schoon en vluchtte hij van de politiepost Lelydorp. De dienstdoende verantwoordelijke voor de wacht heeft hem daarbij niet kunnen beletten. De ondernemer die wel was achtergebleven, is na zijn voorgeleiding heengezonden. Het vermoeden bestaat dat de politieman, die op de inspecteuropleiding zit en een hulpofficier in wording is, nonchalant te werk is gegaan. Onder zijn ‘wakend’ oog zag de verdachte Bordeaux kans om onverhinderd de politiepost te verlaten.

error: Kopiëren mag niet!