Eid-Ul-Fitr niet demoraliseren!

Eid-ul-fitr is het feest dat aan het eind van de maand Ramadan wordt gevierd, nadat de nieuwe maan met het blote oog is waargenomen door moslims / moslima’s. Hierbij mag men zich geenszins laten misleiden door zogenaamde vrije dagen van overheidswege. Na 29 / 30 dagen op de juiste wijze te hebben gevast en ‘insjah Allah’ de vergiffenis van Allah (swt) te hebben verkregen, is er alle reden om feest te vieren. Hierbij is het accent helemaal niet gelegen op veel eten, drinken en allerlei politiek geladen speeches en bijeenkomsten onder het mom van Eid-Ul-Fitre viering. Integendeel zijn in deze bezinning, gelijkheid en broederschap leidend. Nu dwingt de eerlijkheid mij om te bekennen dat ik mij nog nooit zo ongemakkelijk heb gevoeld bij een Eid-Ul-Fitr viering. De overdreven aandacht die bepaalde Islamitische als ook niet Islamitische organisaties dit keer hebben gegeven aan dit feest maken mij zenuwachtig. Ook verkeer ik nog steeds in shocktoestand van het plotselinge geflirt, van Islamitische organisaties die elkaar jarenlang onnodig hebben bevochten op zogenaamde ‘principiële religieuze’ gronden, en nu heel broederlijk het Eid-Ul-Fitr feest met elkaar vieren. Alhamdulillah ! Prachtig en heel mooi om te zien hoe men tot bezinning kan komen en ook weet hoe een verstand gebruikt moet worden. Wij hopen alleen dat het oprecht is en dat het ook zo blijft, inshah Allah. Ik ga er ook gevoeglijk van uit dat alle belangrijke mensen, die plotseling ten tonele zijn verschenen bij de Eid-Ul-Fitr viering, zo begaan zijn met de Islam dat zij gedurende het jaar nog veel meer van zich zullen laten horen. Wij volgen met argusogen en hopen dat zij ook enige aandacht schenken aan de dag der Inheemsen en de BrahmaKumaris niet vergeten, om zodoende invulling te geven aan hetgeen zij zelf zeggen: bla blabla… met behulp van de Schepper dit land brengen naar een land waar vrede is en waar de naastenliefde centraal staan …
Een hele belangrijke waarde in de Islam is de broederschap. Wanneer wij in de Islam over broederschap praten, reikt dat veel verder dan wanneer enkele clubjes bij elkaar komen om samen te werken aan zogenaamde Islamitische belangen. De praktijk heeft tot nog toe uitgewezen dat zulke personen / organisaties slechts hun eigen enge persoonlijke belangen dienen ! In de Islam betekent broederschap een global brotherhood. Tot nog toe heb ik gemist dat een der belangrijke Islamitische leiders / organisaties tenminste een communiqué heeft doen laten uitgaan tegen de lafhartige en onterechte aanvallen van Israël tegen onze Palestijnse broeders / zusters die ook hebben gevast onder zeer erbarmelijke omstandigheden. Waarschijnlijk heeft men het nog steeds te druk met al het overvloedige, lekkere eten en drinken in verband met Eid-Ul-Fitr. Zelfs Amerika, de trouwste bondgenoot van Israel, heeft nu voor het eerst laten horen dat zij het niet eens is met de aanval op de school.
Bij deze moet ik ook een assembleelid met een moslimnaam ( Hr. Abdoel ) erop wijzen dat hij zijn politieke dingetjes niet moet mengen met de Islam. Wanneer hij stelt (via de pers vernomen) dat de president niet uit een bakje kan eten, moet ik slechts hieruit concluderen dat hij de belangrijke waarde van gelijkheid in de Islam miskent en hierdoor tracht de Islam schromelijk te kort te doen. Ter info voor Hr. Abdoel en lotgenoten: Wij hebben enkele jaren geleden, bij een Islamitische bijeenkomst in een moskee in Guyana samen met de gewezen president Bharat Jagdew op de grond, met de hand uit normale bakken gegeten. Sterker, hij kent dan ook zijn eigen voorzitter niet. Wanneer deze president moslims vrij heeft gegeven om op de vrijdag het verplicht gebed te gaan verrichten en Eid-Ul-Fitr tot vrije dag heeft verheven, dan geeft dat al aan dat deze president de waarde van de Islam kent en respect heeft voor dit geloof en weet hoe het hoort. Geen enkele regering heeft dit (of soortgelijk) gedaan voor de moslims, noch is dit een verdienste geweest van zogenaamde moslimleiders of personen met een moslimnaam in de politiek. Het is slechts de visie geweest van deze president, waarvoor Allah (swt) hem insjah Allah zal belonen. Ook heeft deze president getoond dat hij eerlijk en oprecht begaan is met het lot van de Palestijnen. In 2011 heeft deze president de Verenigde Naties toegesproken, waarbij hij heel moedig heeft gezegd dat Suriname de staat Palestina erkent, tot grote frustratie van een andere religieuze leider, de heer Steve Meye. Die zegt dat hij de president begeleidt ( via de pers vernomen ).
Speciaal voor onze moslimbroeders en moslimzusters in Palestina en de onschuldige burgers in Israël die (gelukkig / helaas ) niet kunnen mee smullen van de ruimschoots aangeboden lekkere en uitgebreide iftaar- en Eid-maaltijden van de Surinaamse moslims die opkomen voor hun waardigheid en zelfbeschikkingsrecht: een verdiende Eid Mubarak.
De blokkade van Gaza en de bezetting van het Palestijns grondgebied zijn in strijd met het internationaal recht. Honderden, vooral Palestijnse burgers, worden zinloos gedood, waarbij slechts het recht van de sterkste overheerst. Deze flagrante schendingen van het internationaal recht inclusief de schending van mensenrechten zijn steeds met kracht veroordeeld door onder andere de Verenigde Naties. Van deze gelegenheid maken wij dan ook gebruik om de laffe en onterechte aanvallen van Israël tegen het weerloze, maar moedige Palestijnse volk te verwerpen! Eid Mubarak.
N. Walie Taus

error: Kopiëren mag niet!