Cursisten en docenten inspecteursopleiding ontevreden

Een aantal cursisten alsook docenten van de inspecteursopleiding 2014/2016 van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft Dagblad Suriname benaderd, omdat zij gedemotiveerd en gefrustreerd zijn door impopulaire maatregelen getroffen door de leiding van het KPS. Zoals in een eerder bericht vermeld, blijkt dat de in opleiding zijnde cursisten geen recht hebben op studieverlof, alsook geen vrijstelling van dienst op hun examendagen, hetgeen in het verleden wel het geval was. Daarnaast zijn de slagingsnormen niet bekend. Er zijn 42 vakken, opgesplitst in zeven modules. Een module telt zes vakken. Volgens de gedupeerden heeft de leiding aangegeven dat de cursisten geen enkele onvoldoende mogen hebben, anders halen zij de eindstreep niet. “Deze opleiding is uniek binnen de politie academie.” Verder wordt vernomen dat deelnemers met een universitaire opleiding alle vakken moeten volgen. Ook doet het gerucht de ronde dat één van de docenten heeft bedankt en dat een andere zulks overweegt. Het korps had immers in eerste instantie een bedrag van SRD 75 als vergoeding per lesuur vastgesteld voor de verzorging van de opleiding. Achteraf bleek echter dat men maar SRD 35 heeft ontvangen. De deelnemers geven aan dat zij een werkstuk binnen drie weken af moesten hebben voor het vak Sociologie. “Nergens is het zo, zelfs op de universiteit krijg je ruim een maand de tijd om je werkstuk in te leveren en voor eventuele onduidelijkheden kan je nog terecht bij je vakdocent. Echter is dat hier niet het geval. De desbetreffende docent zou de cursisten hebben voorgehouden dat niemand hem/haar moet bellen voor informatie. We vragen ons af waar wij aan toe zijn. Wij worden gewoon aan ons lot overgelaten”, benadrukte een aantal cursisten.
Uitvallers en dictatoriaal beleid
Momenteel is men bezig met de derde module. Een aantal van de in opleiding zijnde cursisten heeft afgehaakt vanwege het dictatoriaal beleid, daar zij geen inspraak hebben. Recentelijk heeft een geval zich voorgedaan op het terrein van de politie academie. Een onderinspecteur is dood neergevallen. Men is verplicht gesteld om mee te doen aan sport; dat telt even hard mee als een vak. Tijdens het sporten is de cursist Balak gevallen en is hij nooit meer opgestaan. Met betrekking tot deze politiefunctionaris verneemt Dagblad Suriname dat hij niet met korps-eer naar zijn laatste rustplaats is begeleid. “Onze bondsvoorzitter is op de hoogte van deze af te keuren ontwikkelingen, maar doet er niets tegen. Agent Wijngaarde die op de kadercursus zat, is een week daarop vanwege ziekte heengegaan. Opmerkelijk is dat deze functionaris wel met korps-eer ten grave is gedragen. Vermeldenswaard is ook dat de nabestaanden van een politieambtenaar van de MSD, die bijkans een jaar geleden bij een verkeersongeval om het leven is gekomen, een schadeloosstelling van SRD 90,000 hebben ontvangen, terwijl de nabestaanden van Balak slechts SRD 5.000 hebben gehad namens de politiebond. Daarom vinden wij dat onderinspecteur Keshopersad Gangaram Panday gelijk had toen hij enige tijd geleden enkele opmerkingen hierover had gemaakt.” De bondsvoorzitter, Robby Ramjiawan, geeft aan dat hij niet via de pers de leden zal bespreken. “Indien er zaken zijn die ten opzichte van de leden niet juist of minder goed zijn, kunnen zij zich aanmelden. Zo niet, dan moeten zij komen op de algemene ledenvergadering”,aldus Ramjiawan.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!