09 augustus: Mozaiek van Culturen

Op deze nationale dag der Inheemsen, is het belangrijk dat we beseffen dat het grootste deel van de Surinaamse samenleving vanuit de verschillende windstreken van de wereld hierheen is gekomen, naar een land dat reeds bewoond werd door de voorouders van de Surinamers van Inheemse afkomst. We zijn allemaal hier binnengekomen en hebben een plaatsje voor onszelf proberen op te bouwen. In ons volkslied zingen wij” hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand!” waarmee wij dankbaarheid uiten voor het feit dat we hier tot ons thuis hebben mogen maken. We moeten hierbij nimmer vergeten dat deze vestiging van ons allen hier, mede mogelijk is geweest vanwege de gastvrije en tolerante wijze van ontvangst door onze Surinaamse inheemse familie. Onze Surinaamse gemeenschap zoals wij die vandaag kennen, is daar het resultaat van. Onze houding vandaag is dan ook een waar we recht en rechtvaardigheid als leidraad hebben in alle vraagstukken die de Surinaamse Inheemse gemeenschap betreffen. Tezamen met hen richten we vol goede moed ons op de toekomst. Een toekomst die gekarakteriseerd zal moeten worden door gerechtigheid, liefde en trouw.
Het is ook 124 jaar geleden dat de eerste immigranten uit Java voet aan land zetten in Suriname en zich zo aansloten bij de vele reeds hier aanwezige culturen en ethnische groepen. Een reis die begon op 21 mei 1890 voor 94 jonge Javaanse contract arbeiders (62 mannen en 32 vrouwen) op de SS Koningin Emma, vertrok vanuit Batavia, (zoals Jakarta toen heette) en gekarakteriseerd werd door vele onzekerheden, offers en misstanden eindigde hier in Suriname. Na vele jaren arbeiden onder vaak barre omstandigheden op o.a. onze suikerrietplantages en in de bauxietsector verkozen velen om hier te blijven. Zij die verkozen hebben om hier te blijven zijn verworden tot een toonaangevend onderdeel in de totale mozaiek van Suriname; hetgeen ons tot een unicum maakt op het gehele westelijk halfrond. Nu 124 jaar later zijn de nakomelingen van de immigranten uit Java heden ten dage actief betrokken in alle geledingen en sectoren van Suriname. Op alle belangrijke momenten in onze geschiedenis heeft deze groep van Surinamers een belangrijke rol gespeeld in de bepaling van de verdere ontwikkelingsrichting van ons land. Het karakter van de Javaanse cultuur, de solidariteit , vastberadenheid, aanpassingsvermogen en de nijverheid hebben toen, nu en zullen ook in de toekomst onmisbaar zijn voor de verdere opbouw van Suriname.
DA91 wenst de totale Surinaamse gemeenschap een goede viering van deze bijzondere feestdag.
DA91 Publiciteitsdienst

error: Kopiëren mag niet!