Criminaliteitscijfers dalen met ruim 15% in eerste helft 2014

pol1
pol2
pol3
pol4De gekwalificeerde diefstallen worden gevormd door o.a. diefstal bij nacht op een erf of door middel van inklimming, of uit voertuigen enz.. De inbraken betreffen alle gevallen van inbraak uit woningen en (bedrijfs) panden. De stijging van deze strafbare feiten gedurende het eerste half jaar van 2014 geeft reden tot bezorgdheid en extra maatregelen. Een significant deel van de gekwalificeerde diefstallen betreft ontvreemde gascilinders en inbraken uit voertuigen.
De berovingen en overvallen maken samen deel uit van de diefstallen door middel van geweldpleging. Om onderscheid te maken tussen de gevallen waarbij een vuurwapen als geweldsmiddel wordt gehanteerd(overvallen) en de gevallen waarbij geen sprake is van gebruik van een vuurwapen(berovingen) gebruiken wij de termen overvallen en berovingen. Internationaal worden al deze strafbare feiten aangeduid als “robberies”. Als geheel dalen deze strafbare feiten bij vergelijking van de eerste helft van 2013 met die van 2014 van 612 naar 516 (een daling van 14.7%). Een groot zorgpunt is de toename met 19% van het deel van de diefstallen met geweld waarbij vuurwapens gebruikt worden(overvallen) terwijl aan de andere kant een daling van 37.4% wordt genoteerd van de diefstallen met geweld zonder gebruik van vuurwapens(berovingen).
Van de geregistreerde levensberovingen is 68.8 % opgelost. 2 levensberovingen vallen onder de categorie huiselijk geweld ( 12,5 %). 5 kunnen als roofmoord worden bestempeld(31,3%)
Van de 5 roofmoord gevallen zijn 3 gepleegd in het binnenland( 2x Sipaliwini en 1x Brokopondo). Twee gevallen hebben plaats gevonden in Wanica.
De eerste ontwikkelingen in de tweede helft van 2014 zijn met uitzondering van de levensberovingen positief.
Binnen korte termijn zal opnieuw een bijstelling van de acties van de politie plaatsvinden. Daarbij zullen alle partners w.o. het Nationaal Leger betrokken worden.

*In de maand juli 2014 heeft de politie 7 gevallen van levensberovingen genoteerd waarvan 5 gevallen van Huiselijk geweld. 1 geval heeft vermoedelijk te maken met een afrekening, terwijl van 1 geval het motief nog onduidelijk is voor de politie.

error: Kopiëren mag niet!