Vader, zoon en helper aangehouden

Afgelopen weekend heeft de politie van Santodorp drie personen, een vader, een zoon en een helper, in verzekering gesteld ter zake openlijke geweldpleging en weerspannigheid. Op zaterdag 2 augustus is een vrouw mishandeld door een supporter op een voetbalveld in het ressort. Volgens verklaring van de vrouw was zij samen met haar broer naar het voetbalveld. Een man, B.A., schold de spelers uit, omdat die niet naar zijn zin speelden. Hij had een blikje bier in de hand. Telkens als hij met zijn hand zwaaide, spatten druppels condenswater en bier op die dame. Zij vroeg de man of hij wilde ophouden en minder wilde uitschelden. Er ontstond een woordenwisseling tussen de man en de dame. De broer van de dame bemoeide zich ermee, waarna de man de vrouw begon te mishandelen. Hij trok de dame aan het haar. Een zoon van de man, die ook in de directe omgeving was, heeft dit alles juist verergerd. Op een gegeven moment is een derde persoon met deze zaak komen bemoeien. De politie was reeds ter plekke. De helper vond dat hij B.A. goed kent, dus hem moest helpen. Tijdens de rechtmatige uitoefening van zijn taak werd de politie belemmerd door de helper, waardoor de sterke arm besloot om de man en zijn zoon mee te nemen naar het bureau. De helper is ter zake weerspannigheid ook opgebracht en meegenomen naar het bureau. Inspecteur Sandra Claver, ressortcommandant van Santodorp, heeft vader, zoon en helper in verzekering gesteld.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!