SPA organiseert bijzonder congres op 23 augustus

Op zondag 23 augustus houdt de Surinaamse Partij van de Arbeid een bijzonder congres in haar partijgebouw aan de Fred Derbystraat. De voorbereidingen hiervoor zijn op 3 augustus reeds getroffen. Alle 10 districten waren hierbij vertegenwoordigd. De bestuursleden van de afdelingen zullen de verkregen informatie voor wat betreft de actuele politieke situatie in het land, en de instructies van de partij met de achterban delen. De SPA maakt zich klaar om duidelijker zichtbaar te zijn in de diverse ressorten, omdat ze absoluut niet voor één anker wil liggen. Het is bekend dat de partij een intentieverklaring heeft getekend met andere samenwerkende partijen en via diverse media wordt deze intentie tot samenwerking, met name door coalitiepartijen, schertsend een mammoetblok genoemd die gedoemd is te mislukken, omdat de mammoet is uitgestorven. De partij heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de head caps van de afdelingen te wijzen op de drogredeneringen, die in de diverse argumenten van politiek anders denkenden verscholen zitten. Ze zijn ook getraind in hoe ze bij een eventueel debat de stellingen middels valide argumenten kunnen counteren. ‘Het is algemeen bekend dat met name via overheidsprogramma’s vaak de weg wordt gekozen om af te dwalen van een standpunt door te grijpen naar het verleden, persoonlijke aanvallen, cirkelredeneringen etc. Alleen om de aandacht af te leiden van de vele beloften die de regering niet heeft kunnen nakomen en het blijvend falen van de regering voor als gekeken wordt naar het slecht monetair economisch beleid’, werd er aangegeven.
Vastberaden regering naar huis te sturen
Partijgenoten zijn ten overvloede erop gewezen dat zij steeds terug moeten verwijzen naar de basis van een debat en van de mede debatanten logische argumenten moeten afdwingen. Evenals alle andere burgers konden de structuren zelf aangeven wat het effect van het beleid van de regering Bouterse/Ameerali is op hun besteedbaar inkomen. De structuren zijn vastberaden om ervoor te zorgen dat deze regering in 2015 naar huis gaat. De structuren verwoorden dat als het opzij leggen van het persoonlijk belang en zij gaan zover om ook het partijbelang terzijde te willen leggen, omdat zij stellen dat het redden van het nationaal belang voor het nageslacht een hoger doel is. ‘Behoed de natie andermaal van op hol geslagen wisselkoersen en rentevoeten, bescherming van de nationale natuurlijke hulpbronnen’, dat allemaal voor het nageslacht. Of dit de SPA gaat lukken, is de vraag. Bij de verkiezing van 2015 kwam de SPA in Paramaribo niet verder dan een povere 818 stemmen. De partijleiding was blij om te merken dat de onverschrokkenheid en de strijdbaarheid bij de head caps van de afdelingen nog goed in zat. De partijleiding heeft voorts met de leden gedeeld hoe de organisatie van de verkiezingen intern eruit zal zien. Er is een groep van vijf personen samengesteld, bestaande uit Alex Emanuels als coördinator, Robby Naarendorp, Ewald Gefferie Heinrich Reingoud en Joyce Williams, die de coördinatie van alle activiteiten naar de verkiezing toe zal begeleiden. Op donderdag 7 augustus zal in het partijcentrum aan de Fred Derbystraat de installatie plaatsvinden van de kernen van de afdeling Paramaribo.

error: Kopiëren mag niet!