Internationale Dag der Inheemsen op 9 augustus

Op 9 augustus is het de Internationale Dag der Inheemsen en staan Inheemse volken stil bij de bescherming van de rechten van Inheemse volken. Het thema van dit jaar is: “Bridging the gap: implementing the rights of indigenous peoples” , vrij vertaalt: “Overbruggen van de kloof: uitvoering van de rechten van Inheemse Volken”.
In 2007 is de VN Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ondersteund. Ook Suriname stemde in en proclameerde 9 augustus officieel als de Nationale Dag der Inheemsen. Het is een taak voor de lidlanden van de VN om de rechten van Inheemse volken op nationaal niveau wettelijk te erkennen zodat de Inheemse volken in hun land ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van hun rechten. In Suriname zijn de rechten van Inheemse volken nog niet in wetgeving geregeld. Vandaag de dag ervaren dorpen bedreigingen van nationale en internationale bedrijven die grondstoffen uit hun gebieden (willen) halen. Hout- en goudconcessies en grondbeschikkingen worden aan derden verstrekt zonder dat Inheemsen daar enig zeggenschap over hebben. Hun traditionele kennis is niet beschermd waardoor ondermeer medicinale kennis door derden wordt misbruikt. In andere landen van dit westelijk halfrond zijn de rechten van Inheemse Volken wel bij wet beschermd. Zij kunnen gebruikmaken van hun rechtssysteem om bescherming te zoeken.
Het is vooral gelegen aan de staat om zorg te dragen dat alle burgers van het land vrijelijk op hun eigen wijze hun cultuur kunnen beleven met behoud van hun identiteit. Inheemsen hebben het recht om te kiezen voor een toekomst dat gestoeld is op hun cultuur en traditie, waarbij bescherming van hun natuurlijke omgeving hoog in het vaandel wordt gedragen. “De politiek kan hierin een belangrijke bijdrage leveren, door doelen te formuleren zoals ondermeer het tegengaan van discriminatie van inheemse volken, het betrekken en zorg dragen voor de volledige deelname van Inheemse volken bij formulering en uitvoering van plannen en beleid. Tevens het stimuleren en ondersteunen van de inzichten van Inheemse volken over wat ontwikkeling is”, aldus Rene Artist van de Amazone Partij Suriname (APS).
Daarom wil de APS wijzen op het belang van de uitvoering van de rechten van Inheemse volken en wel door middel van het maken van beleid en programma’s. Regering, het volk en alle belanghebbenden moeten samen aan dit gemeenschappelijk doel werken. APS wenst een ieder een bezinningsvolle Dag der Inheemsen toe.

error: Kopiëren mag niet!