Wettelijke basis voor wachtgeld ministerraad

De ‘Wet Financiële Voorziening ministers en onderministers’ is door president Bouterse ingediend bij de Nationale Assemblee (DNA). Dit wetsvoorstel regelt de financiële status van ministers en onderministers na hun aftreden. Ministers en onderministers wordt na hun aftreden zes maanden hun schadeloosstelling en toelagen, die samen SRD 22.500 belopen, doorbetaald. Indien in die zes maanden de desbetreffende ex-minister enig ander salaris en of een honorarium ontvangt, wordt het wachtgeld daarmee in mindering gebracht. Deze regeling is reeds in uitvoering is, maar de regering heeft gemeend hieraan een wettelijke basis te geven. De wachtgeldregeling voor de president en de vicepresident is al wettelijk vastgelegd.
De conceptwet werkt terug tot 2011, waardoor het ook van toepassing is op ministers en onderministers die vanaf die periode zijn ontslagen of afgetreden. Deze regeling legt de regering budgettair geen extra verplichtingen op, als er niet nog meer ministers worden geshuffeld. Aan het huidige team van zeventien ministers, de president en de vicepresident zal de regering na haar aftreden een slordige SRD 450.000 per maand schuldig zijn.

error: Kopiëren mag niet!