Regering garandeert gratis basiszorgverzekering speciale groepen

De regering zal de basiszorgverzekering van 0-16 jarigen en 60 plussers door blijven betalen. Er is een staatsbesluit in voorbereiding, dat niet alleen gratis zorg garandeert voor eerder genoemde groepen, maar ook andere speciale groepen, zoals personen met een beperking, minder draagkrachtigen en studenten tussen 17- 23 jaar die op een dagopleiding zitten en niet werken. De regels waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen, zullen nader bij staatsbesluit worden vastgelegd. Met betrekking tot de studenten moet nog worden nagegaan als de premie voor 100% zal worden betaald door de regering.
Afschaffing on-en minvermogenkaart
De on-en minvermogenkaarten zullen na de inwerkingtreding van deze wet niet meer worden uitgegeven. Er komen weliswaar voorzieningen voor mensen die de premie niet kunnen betalen. Zij komen in aanmerking voor premiesubsidie. Er komt een speciaal artikel in de wet die dat regelt.
Positie SZF, RGD en MZ
De regering komt volgens Ameerali niet aan de subsidiebedragen van de diverse instellingen met de invoering van deze wet. Na operationalisering van de wet zal het Staatsziekenfonds(SZF) moeten voldoen aan het basispakket zoals vastgelegd. De Regionale Gezondheidsdienst(RGD) zal de kwestie over toegankelijkheid van patiënten voor behandeling moeten aanpakken, “want de patiënt kan weglopen, omdat die een vrije keuze heeft”. Verwacht wordt dat de dienstverlening zal worden verbeterd. De Medische Zending zal ook een behoorlijke push krijgen, weet de vicepresident.
Nog geen premiebedragen
Bij de basiszorgverzekering moet er maandelijks SRD 38 worden betaald per kind tussen 0-16 jaar en SRD 200 voor 60 plussers. De premiebedragen van de basiszorgverzekering zullen schommelen tussen deze twee bedragen. De maximale premies zullen in de wet worden vastgelegd. Wijzigingen zullen geschieden bij staatsbesluit.
De financiering van de zorg is een grote discussie geweest. Waarschijnlijk zal de financiering van de gezondheidssector in een aparte wet worden opgenomen, zegt Ameerali. Deze wet had de bedoeling de verzekering te regelen en niet de financiering van de zorg.
Volgens de vp zal met de invoering van de basiszorgverzekering en de algemeen pensioenwet de inflatie met 0.2 % toenemen. Winston Jessurun van DA91 vraagt zich af op basis van welke cijfers het Planbureau deze cijfers heeft berekend. Het lid stond erop dat de vp de premiebedragen aan het parlement deed toekomen als die al bekend zijn, anders is het gepresenteerd inflatiecijfer waardeloos.
SM

error: Kopiëren mag niet!