Samenwerken op DNA-niveau of niet

Laten wij starten met de zienswijze van Ramadhin Hardeo (gemakshalve afgekort tot Raha) waarin wordt gesteld dat de kiezer precies zo gaat stemmen als vijf jaar geleden. Bijna al Raha’s analyses zijn trouwens gebaseerd op het vertoonde stemgedrag bij de vorige verkiezingen. Deze analyses geven uiteraard niet aan wat er zal gebeuren maar in ieder geval bieden ze enig inzicht in wat zou kunnen worden verwacht.
Raha’s visie gaat mijns inziens niet helemaal meer op want in die vijf jaar hebben er wat rigoureuze veranderingen plaatsgevonden. De eerste is dat de NDP nu regeermacht heeft. En partijen met regeermacht (vooral in minder ontwikkelde landen) hebben het voordeel dat ze staatsmiddelen kunnen (aanwenden) voor hun verkiezingscampagne. Maar als groot nadeel hebben ze weer dat de tegenpartij zwaar op hen kan inbeuken voor het gevoerde beleid waar altijd wel kritiek op geleverd kan worden.
Een tweede verandering is dat de VHP door een intelligente partijrevolutie, een dynamische leider heeft gekregen. Jammer dat zwevende kiezers nog niet veel van deze revolutie merken vanwege het feit dat de oudjes nog te prominent zichtbaar zijn en dat jongeren en vrouwen te weinig in beeld komen. Slechte marketing kan onnodig stemmen gaan kosten. Wij zijn overigens blij dat wij niet in Irak zijn waar Saddam bij zijn aantreden de oudjes voorgoed het zwijgen heeft opgelegd.
Maar de nieuwe VHP-leider heeft veel verandering (Change) gebracht. Eerst was het een partij met een zeer onderdanige, etnisch gestigmatiseerde positie in het politieke gebeuren. Nu is de VHP een dynamische partij met een steeds grotere niet-traditionele aanhang, en die de leiding heeft genomen in het oppositionele gebeuren.
Een derde niet minder belangrijke verandering is dat PL naar de oppositie is gebonjourd en daardoor met grote financiële problemen wordt geconfronteerd. De zetels kunnen nu moeilijker gekocht worden dan in de Raha periode. Dus zit PL nu naarstig naar een Hindoestaanse partner te zoeken om de wipzetels in de Hindo-districten (Commewijne, Saramacca en Nickerie) te verzilveren. Dit brengt het Front in een spagaat. Om regeringsverantwoordelijkheid te krijgen moet je volgens Raha ten koste van alles, combineren. Van de andere kant floept de PL leidsman als een gewiekste politieke ‘marchandeur’ (echte potente pirnekikaka) van de ene naar de andere partij. Een zetel waaraan jij hem hebt geholpen in de Hindo-districten kan met het grootste gemak naar de andere kant gaan. Voorwaar, een ware spagaat!
Een zeer slimme zet is daarom ook om niet meteen op assembleeniveau samen te werken maar wel op RR niveau. Het presidentschap is schijnbaar binnen in de VVV. Ik zeg “schijnbaar” want je hebt te doen met een sluwe vos (een pirnekikaka) en een tijger die rustig wacht in de brantimaka!
Wat gebeurt er als partijen afzonderlijk op DNA niveau de verkiezingen ingaan?
1. Je verbrandt je schepen achter je; het is alles of niets. Je moet als partij veel zelfvertrouwen hebben en er moet discipline binnen de partij zijn; dit verhoogt het respect van de kiezer.
2. Je bent verplicht tot harder en meer georganiseerd werken wil je de campagne winnen. Je bent verplicht harde werkers in plaats van vrienden en showfiguren te accommoderen. Je gaat de kiezer duidelijk moeten uitleggen hoe staatsbedrijven en nutsbedrijven geleid zullen worden. Doe je het zoals je voorgangers dat hebben gedaan, dan zal dat verlies van stemmen tot gevolg hebben.
3. Je mag afspraken maken met andere partijen; maar maak er geen wurgafspraken van. Neem geen hebi’s van andere partijen op je. Houdt de mogelijkheid open samen te werken met wie je wilt. Het is immers het volk dat bepaalt hoe het geregeerd wil worden.
4. Je bent verplicht je partij tot een nationale partij te maken anders gaan alleen “mensen die op je lijken” op je stemmen.
5. Je kan veel meer kandidaten uit eigen partij accommoderen op de lijst; dus ook jongeren, vrouwen en niet traditionele kiezers. Je kandidaten gaan harder werken en je krijgt meer stemmen. Als de oudjes zeuren, kunnen ze een plaats onder aan de lijst krijgen; laat ze dan bewijzen dat ze werkelijk stemmen kunnen trekken.
6. De partijen die te klein zijn zullen verdwijnen en de laatste zetels zullen naar verhouding onder de grote partijen worden verdeeld. Er zullen dus een paar grote partijen overblijven.
7. Je bent verplicht om peilingen goed te analyseren en je intelligentie te gebruiken want in kleine districten krijgt een partij die tweemaal kleiner is evenveel zetels als de grote partij. Als bijvoorbeeld in Coronie een partij 1000 stemmen heeft en de andere 501, dan krijgen beide partijen een zetel.
8. Je geeft geen stemmen weg aan kandidaten die niet geliefd zijn bij je eigen kiezers. Veel frontkiezers fronzen nu reeds de wenkbrauwen vanwege de samenwerking met PL.
9. Je leert prettig omgaan met collega’s. In districten waar je niet genoeg stemmen hebt voor een zetel, stel je geen kandidaten maar je geeft stemadviezen. Het verhoogt de politieke broederschap.
10. Als een van je gekozen kandidaten minister wordt komt bij opschuiving je eigen partijgenoot erbij.
U hebt nu wat inzicht in de materie, de beslissing ligt aan u.
Rudi Jadnanansing

error: Kopiëren mag niet!